ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระบบอัตโนมัติเสื่อมทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืน แน่นท้อง เหงื่อไม่ออก เสื่อมสมรรถนะทางเพศ

Autonomic neuropathy

ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้หลายอวัยวะเช่น

  • กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอ่อนแรงทำให้กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถขับปัสสาวะได้หมดเกิดการค้างของปัสสาวะ ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายและที่สำคัญผู้ป่วยจะไม่มีความปวดแม้ว่าจะมีปัสสาวะอยู่เต็ม
  • ลำไส้ ทำให้เกิดท้องเดิน และท้องผูก
  • กระเพาะอาหาร โรคเบาหวานทำให้มีการทำลายเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะอาหาร [vagus nerve ] ทำให้กระเพาะอาหารไม่สามารถบีบตัวขับอาหาร เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารอาหารไม่สามารถที่จะไปยังลำไส้เรียกภาวะนี้ว่า Gastroparesis ผู้ป่วยจะท้องอืด อาเจียน การวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการกลืนแป้งตรวจกระเพาะอาหาร หรือการกลืนอาหารอาบรังสี หากเป็นภาวะนี้ให้รับประทานอาหารเป็น 6 มื้อแทน 3 มื้อ
  • อวัยวะสืบพันธ์ ทำให้การแข็งตัวขององคชาติเสียไป รายละเอียดของโรคอ่านที่นี่
  • ภาวะความดันโลหิตต่ำลงในท่านั่ง หรือยืนผู้ป่วยจะมีอาการหน้ามือเป็นลมเวลานั่งแล้วลุกขึ้นยืนในทันที และหากมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเฉียบพลันผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนคนปกต ิแต่จะมีอาการหอบเหนื่อยหรือหมดสติ
  • ภาวะน้ำตาลต่ำ ปกติผู้ป่วยที่มีน้ำตาลต่ำจะมีอาการใจสั่นเหงื่อออก หน้ามืด แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีประสาทอัตโนมัติเสียเวลามีน้ำตาลในเลือดต่ำจะมาพบแพทย์ด้วยอาการหมดสติ โดยที่ไม่มีอาการเตือนเหมือนคนปกติ
  • เหงื่อออก เนื่องจากเสียการควบคุมผู้ป่วยมักจะมีเหงื่อออกส่วนมากเป็นตอนกลางคืนหรือขณะรับประทานอาหาร

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคเบาหวานกับระบบประสาท

ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า