โรคเบาหวานกับโรคตา

โรคเบาหวานสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางตาได้ แม้ว่าการมองเห็นจะปกติ ความผิดปกติสามารถทำให้เกิดตอกระจกตา ต้อหินและทำลายเส้นเลือดในตา ดังนั้นการตรวจตาเป็นประจำจะช่วยให้การวินิจฉัย และการรักษาเร็วขึ้น หากท่านผู้อ่านที่เป็นเบาหวาน มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านหนังสือตามัวลง เห็นดวงไฟเป็นดวงเห็นเป็นจุดดำ ควรจะปรึกษาแพทย์ถ้าหากมีอาการเหล่านี้

โครงสร้างตา

ประกอบไปด้วย

 • กล้ามเนื้อตามีหน้าที่ดึงลูกตาให้เคลื่อนไหว
 • กระจกตา(cornea) เป็นส่วนใสที่อยู่ส่วนหน้าของลูกตา เป็นทางให้แสงเข้า
 • ม่านตา(Iris)มีหน้าที่ปิดเปิดม่านตา
 • เลนซ์[Lens]ทำให้ที่โฟกัสแสงที่ผ่านเข้ามาตกที่จอตาตา
 • น้ำวุ้นใส[vitreous]อยู่หลังเลนซ์กับจอตา
 • จอตา[retina]ทำหน้าที่รับ และส่งสิ่งที่เห็นไปยังเส้นประสาทตา
 • มาคูลาบริเวณเล็กๆบนจอตาเป็นจุดที่มองชัดที่สุด
 • เส้นประสาท (optic nerve)รับสัญญาณจากจอรับภาพ เพื่อส่งไปยังสมอง

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคที่ตาได้อย่างไร

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคที่จอรับภาพ น้ำตาลในเลือดที่สูง ร่วมกับความดันที่สูง จะทำลายหลอดเลือดจอรับภาพ เริ่มแรกหลอดเลือดแดงจะบวมทำให้เลือดไปเลี้ยงจอรับภาพไม่พอช่วงนี้ยังมองเห็นปกติหากไม่ควบคุมเบาหวานให้ดีพอ หลอดเลือดจะถูกทำลายมากขึ้น และมีการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่และมีน้ำเหลืองไหลออกจากหลอดเลือด ระยะนี้ของโรคคุณอาจจะเห็นเส้นเล็กรอยไป และอาจจะเห็นแสงแสว่างแปล๊บๆ อาจจะเกิดตาบอดเฉียบพลันได้เนื่องจากมีการลอกของจอรับภาพออกจากเส้นประสาทตา

กลไกที่ทำให้เกิดการมองเห็นที่ผิดปกติคือ

 • เกิดจากเลือดไปเลี้ยงจอรับภาพไม่พอโดยเฉพาะส่วน macular
 • เกิดจากการที่มีหลอดเลือดใหม่ที่จอรับภาพทำให้จอรับภาพมีพังผืด จอรับภาพอาจจะหลุดจากเส้นประสาททำให้ตาบอด
 • เส้นที่ใหม่แตกทำให้มีเลือดออกในตา
แสดงภาพจอรับภาพคนปกติและคนที่เป็นโรคเบาหวาน
จอตา

จอรับภาพของคนปกติ

จอตา

จอรับภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

ใครที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนทางตา

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานทุกคนจะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน ยิ่งเป็นนานยิ่งเกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่อเริ่มเป็น 3-5 ปีมักจะไม่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนทางตาแต่เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความผิดปกติที่จอรับภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่ามีความผิดปกติที่จอรับภาพร้อยละ 21 เมื่อได้รับการวินิจฉัย

 1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งให้ตรวจตาหลังจากเป็นเบาหวาน3-5 ปี หรือผู้ป่วยเบาหวานชนิด 1 ที่อายุมากกว่า 10 ปี
 2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองให้ตรวจตาหลังจากวินิจฉัยได้
 3. ให้ตรวจตาทุกปีถ้าปกติ ถ้าผิดปกติให้ตรวจถี่ขึ้น
 4. ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ต้องตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจทุก 3 เดือน แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาขณะตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องตรวจเนื่องจากกลุ่มนี้มีโรคแทรกซ้อนทางตาน้อย
 5. ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาว
 6. ผู้ป่วยที่เป็น severe proliferative ,macular edema ,proliferate retinopathy ควรปรึกษาจักษุแพทย์ให้ดูแลรักษา 

ผู้ป่วยควรควรพบจักษุแพทย์หากมีอาการเหล่านี้

การมองเห็นของคนปกติและคนที่เป็นโรคเบาหวาน

ภาพชัด

การมองเห็นของคนปกติ

ภาพมัว

การมองเห็นของคนเป็นเบาหวาน

 • ตามัวลง1-2วันโดยที่ตามัวไม่สัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตาบอดเฉียบพลัน
 • เป็นจุดดำ เห็นแสงไฟแลบ หรือเห็นเป็นใยแมลงมุม
 • ปวดตา
 • มองเห็นได้เพียงด้านหนึ่งของตา
 • อ่านหนังสือลำบาก
 • เห็นภาพซ้อน

การรักษาและการป้องกัน

 • รักษาระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงคนปกติ
 • ควบคุมความดันให้ต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท
 • หยุดสูบบุหรี่
 • ตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง
 • ปรึกษาแพทย์ถ้าหากจะออกกำลังกาย

โรคแทรกซ้อนทางตา  

โรคแทรกซ้อนทางตา

โรคแทรกซ้อนทางตา | โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ | เบาหวานขึ้นตา | การดูแล | การป้องกัน

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง| โรคไต  |โรคตา  |โรคปลายประสาทอักเสบ |โรคเบาหวานกับเท้า