โรคเบาหวานกับปลายประสาทอักเสบ

โรคเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการต่างตามที่เส้นประสาทไปเลี้ยงได้แก่ ชาตามปลายมือปลายเท้า หรือบางรายอาจจะเกิดอาการที่อวัยวะภายในร่างกายเช่น ทางเดินอาหาร หัวใจ อวัยวะเพศทำให้เกิดอาการ แน่นท้อง ท้องร่วงหรือท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก หย่อนยานทางเพศ ปลายประสาทหมายถึงเส้นประสาทที่ออกจากสมอง หรือไขสันหลัง ปลายประสาทอักเสบหมายถึงมีการทำลายเยื่อหุ้มเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาทเสียไป

เส้นประสาทของคนประกอบไปด้วย

สาเหตุของปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

ยังไม่ทราบกลไกแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร น้ำตาลที่สูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทางเคมีในเลือดทำให้เส้นประสาทนำไฟฟ้าไม่ดี นอกจากนี้โรคเบาหวานยังทำให้เกิดการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาท การควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถโรคแทรกซ้อนปลายประสาทอักเสบได้ ควรงดสุรา และบุหรี่

ชนิดของปลายประสาทอักเสบ มีอยู่หลายชนิดดังนี้

โรคเบาหวานเป็นปลายประสาทอักเสบแบบ  distal symmetrical polyneuropathy มักจะมีอาการชา ปวดแสบปวดร้อนบริเวณปลายมือปลายเท้า

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคเบาหวานกับระบบประสาท | Autonomic neuropathy | ปลายประสาทอักเสบ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า