หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม


ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมักจะมีปัญหาโรคไต หากเป็นไม่มากจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ าหกมากขึ้นก็จะเกิดไตเสื่อม ความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตที่มีโรคไตร่วมด้วยคือ

 

การรักษาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม  

เพิ่มเพื่อน