jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การป้องกันการกลับเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำSecondary prevention


 

การป้องกันการเป็นซ้ำจะต้องเริ่มที่ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น

สำหรับยาที่ใช้รักษาและหรือป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ

การรักษา การประเมินหัวใจ

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน