jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การดูแลกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อนกลับบ้าน


การประเมินความเสี่ยงหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือด

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือดควรจะได้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ และประโยชน์ของการประเมินนี้เพื่อที่จะวางแผนการรักษา หรือป้องกันโรค วิธีการประเมินมีได้หลายวิธีดังนี้

การประเมินโดยการวิ่งสายพาน

การประเมินโดยการวิ่งสายพานนี้จะกระทำหลังจากป่วยโดยจะทำก่อนที่จะให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และนัดมาตรวจซ้ำเมื่อ 4-6 สัปดาห์หลังจากกลับบ้าน ความหนักของการวิ่งจะน้อยกว่าคนปกติ การตรวจนี้มีวัตถุประสงค์คือ

การตรวจการทำงานของหัวใจ

การตรวจการทำงานของหัวใจจะตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินการบีบตัวของหัวใจที่เรียกว่า Ejection fraction เพื่อที่จะวางแผนในการให้ยา ACE inhibitorsการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนที่จะกลับบ้าน

ความรู้ที่ผู้ป่วยจะต้องรู้ได้แก่

การใส่สายสวนฉีดสี/ขยายหลอดเลือดจะทำให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้

การฟื้นฟูสภาพหลังจากกล้ามเนื้อตาย

การป้องกัน จะมีโอกาศเป็นซ้ำอีกไหม

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 
เพิ่มเพื่อน