หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปัจจัยเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย


ปัจจัยเสี่งของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อย

ปัจจัยเสี่ยงที่พบไม่บ่อย

ปัจจัยใหม่

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน