jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Elevation

ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Elevation บางส่วนไม่มีอาการ แต่บางส่วนมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ Angina pectoris แต่มีข้อชวนให้สงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดังนี้

เจ็บหน้าอกการตรวจร่างกายPhysical examination

ญาติจะช่วยดูว่าผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

หากสงสัยให้พาเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

สาเหตุของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 
เพิ่มเพื่อน