หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่านจะต้องทราบ

 

เมื่อทราบข้อมูลแล้วให้กรอกในตาราง

  1 2 3
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงสูง เฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่ำ
ความดันโลหิต 140/90 หรือไม่ทราบ 120-139/80-89 <120/80
หัวใจเต้นสั่นพริ้ว มีหัวใจเต้นผิดปกติ ไม่ทราบ หัวใจเต้นปกติ
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังหยุดสูบ ไม่สูบบุหรี่
cholesterol มากกว่า 240 200-239 น้อยกว่า200
โรคเบาหวาน เป็นเบาหวาน น้ำตาลสูง ไม่เป็นเบาหวาน
การออกกำลังกาย ไม่ออกกำลัง ออกกำลังกายบ้าง ออกกำลังกายประจำ
อาหาร อ้วนมาก อ้วนเล็กน้อย ปกติ
ประวัติโรคหลอดเลือดในครอบครัว มี ไม่แน่ใจ ไม่มี
คะแนนทั้งหมด      

 

วิธีการทำ

  • แต่ละหัวข้อให้ 1 คะแนนเท่ากัน
  • รวบรวมคะแนนในแต่ละแถว(คะแนนทั้งหมด)
  • หาก1มีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 3 ข้อท่านต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  • หากช่อง2มีคะแนน4-6คะแนนท่านต้องรีบหาทางลดปัจจัยเสี่ยง
  • ช่อง3หากท่านได้คะแนะ 6-8 คะแนนแสดงว่าท่านคุมความเสี่ยงได้ดี

เพิ่มเพื่อน