jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การรับประทานอาหารสำหรับโรคไตเสื่อม

เมื่อไตเสื่อมหรือทำงานลดลงการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากย่อมเกิดของเสียมากซึ่งจะทำให้ไตทำงานเพิ่มขึ้น ไตที่เสื่อมอยู่แล้วก็จะเสื่อมเร็วขึ้น นอกจากปริมาณอาหารยังต้องคำนึงถึงสารประกอบในอาหารด้วย การชลอการเสื่อมของไตโดยการควบคุมอาหารจะช่วยให้ ลดการคั่งของของเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ลดภาระการทำงานของไตในการขับถ่ายของเสีย ทำให้ไตส่วนที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานหนักเกินตัว ชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันภาวะขาดสารอาหาร ช่วยให้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การรับประทานอาหารที่ปรับให้เหมาะสมสามารถช่วยจัดการกับโรคไตเรื้อรัง (CKD) ได้อย่างไร

โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสีย สารพิษ และน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ส่งผลต่อสมดุลของสารอาหารในร่างกาย ความดันโลหิต และสุขภาพโดยรวม

การรับประทานอาหารที่ปรับให้เหมาะสม เป็นแนวทางหลักในการจัดการ CKD ช่วยให้:

1. ชะลอความเสื่อมของไต

2. ปรับสมดุลสารอาหาร

3. เสริมสร้างสุขภาพโดยรวม


อาหารเพื่อสุขภาพ

หลักการสําคัญของอาหารสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อม CKD:

ตัวอย่างแผนอาหาร CKD:

อาหารเช้า:

อาหารกลางวัน:

อาหารว่าง:

อาหารเย็น:

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการบริโภคอาหารเหล่านี้ และการเลือกอาหารอย่างมีข้อมูลบุคคลที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถจัดการสภาพของตนเองได้ดีขึ้น และปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม อย่าลืมปรึกษากับทีมดูแลสุขภาพของคุณเพื่อขอคําแนะนําส่วนบุคคลและการสนับสนุนในการเดินทางสู่สุขภาพไตที่ดีขึ้น

หลักการสำคัญ ของการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วย CKD

สรุป

การรับประทานอาหารที่ปรับให้เหมาะสม มีบทบาทสำคัญในการจัดการ CKD ช่วยชะลอความเสื่อมของไต ปรับสมดุลสารอาหาร และเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม ผู้ป่วย CKD ควรเลือกทานอาหารที่เหมาะสม ปรุงสุกสะอาด และปรึกษาแพทย์หรือโภชนากรเพื่อรับคำแนะนำ

หมายเหตุ

1.   การลวกหรือต้มผักใบเขียวจะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมในผักลง

2.   เลือกเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนคุณภาพสูงและการขับของเสียน้อย เช่น ไข่ขาว และเนื้อปลา เป็นต้น

3.   ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง สามารถกินได้แต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนด

4.   อย่าเครียดจนไม่กินอาหาร เพราะจะทำให้อาการแย่ลงและเกิดภาวะขาดสารอาหารได้

โรคที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน