หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยไตวาย


เป็นที่ทราบกันว่าสาเหตุไตเสื่อมที่สำคัญคือโรคเบาหวาน ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานจะชะลอการเสื่อมของไต

โดยควรตรวจเมื่อได้เป้าหมาย แล้ว และควรตรวจ HbA1C อย่างน้อยทุก 6 เดือน

  1. การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงว่ายาลดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดใด ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่ายาตัวอื่น นอกเหนือจากผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ยาลดระดับน้ำตาลชนิดรับประทาน  • อินซูลินเป็นยาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะ เมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างมาก
  • การควบคุมระดับไขมันในเลือด

    การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ

     

    เพิ่มเพื่อน