หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

 

การตรวจร่างกาย

มักจะไม่พบความผิดปรกติ ที่สำคัญจะพบการกดจุดเจ็บทั่วๆไปของร่างกาย การตรวจเลือดมักจะให้ผลลบ

การวินิจฉัย

ใช้เกณฑ์ของ American colledge of Rheumatology ดังนี้

การเจาะเลือดตรวจ

ยังไม่มีการตรวจที่ยืนยันว่าเป็นโรคf fibromyalgiaเลือดที่เจาะได้แก่

การรักษา

การรักษาแบ่งออกเป็นการรักษาด้วยยา และ การดูแลตัวเอง

การใช้ยารักษา
ยาจะลดอาการเจ็บปวด และทำให้การนอนหลับดีขึ้น ยาเหล่านี้ได้แก่

เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาด้านจิตใจ เป็นคนวิตกกังวลง่ายจึงต้องให้ความรู้ว่าไม่อันตราย ไม่ก่อให้เกิดความพิการและไม่ทำให้อายุสั้น เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายและเจ็บปวดทรมาน

การดูแลตัวเองสำหรับโรค Fibromyalgia syndrome

แพทย์ทางเลือก

อ่านเรื่องโรคปวดกล้ามเนื้อ fibromyalgia