ยาลดความดันโลหิต captopril

ยานี้จะไปลดสารเคมีบางชนิดที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว จึงทำให้หลอดเลือดคลายตัวและเลือดไหลเวียนดีขึ้น

ข้อบ่งชี้ในการใช้

ขนาดของยา captopril ที่ใช้

ให้รับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง เมื่อท้องว่าง (1 ชั่วโมงก่อนอาหารหรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลังอาหาร) ต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแม้จะรู้สึกสบายดีก็ตาม เพราะโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาดอย่าหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงกว่าเดิม

  • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการรับประทานยานี้
  • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
  • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรด หากจำเป็นต้องรับประทานร่วมกัน ให้รับประทานยาลดกรดหลังจากรับประทานยานี้แล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนจะรับประทานยานี้
  • ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการไอหรือหวัด หรือยาบรรเทาอาการเจ็บปวด มารับประทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน

วิธีการใช้ยาเหมือนกับยาในกลุ่ม ACE Inhibitor

ความดันโลหิตสูง

  • ขนาดเริ่มต้น 12.5 มก วันละ 2 ครั้ง หรือขนาด 6.25 มก วันละ 2 ครั้งหากให้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ ควรจะเริ่มยานี้ก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตต่ำ ให้ปรับยาทุก 2-4 สัปดาห์ ขนาดที่ใช้ประมาณ 25-50 มก วันละ 2 ครั้ง ขนาดสูงสุด 50 มก วันละ 3 ครั้ง

หัวใจล้มเหลว

  • ขนาดเริ่มต้น  6.25-12.5 mg วันละ 2-3 ครั้งขนาดที่ใช้: 25 mg วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดสูงสุด: 50 mg วันละ 3 ครั้ง

การใช้ยาเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

  • จะเริ่มให้ยาหลังจากเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้ว 3 วันโดยขนาดที่จะเริ่ม 6.25 มกต่อวัน และค่อยๆเพิ่มจนได้ขนาดประมาณ 150มก ต่อวัน

โรคไตจากเบาหวาน

  • ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 ที่มีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 500 มก ต่อวัน ให้ขนาด 25 มก วันละ 3 ครั้งโดยให้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น แต่ระวังเรื่องความดันโลหิต

สำหรับผู้ที่มีการเสื่อมของไต การให้บาจะปรับตามสภาพการทำงานของไต

อัตรากรองของไตCrCl (ml/min) ขนาดยาที่แนะนำ
21-40 Initially, 25 mg daily. Max: 100 mg daily.
10-20 Initially, 12.5 mg daily. Max: 75 mg daily.
<10 Initially, 6.25 mg daily. Max: 37.5 mg daily.

ข้อห้ามการใช้ยา

เหมือนกับข้อห้ามในการใช้ยาของกลุ่ม ACE Inhibitor

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C (ในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก) ประเภท D
(ในระยะตั้งครรภ์ 4-9 เดือน)

Captopril | Enalapril | Lisinopril | Perindopril | Ramipril |