ยาลดความดันโลหิต Lisinopril

คำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ยา Lisinopril หากท่านรู้ว่าตั้งครรภ์ให้รีบหยุดยาและแจ้งแพทย์ทันทีเพราะอาจจะอันตรายต่อทารกในครรภ์

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีอาการหน้ามืดจะเป็นลม
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ
 • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ
 • รู้สึกเหนื่อยง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นผิดปกติ
 • แน่หน้าอก
 • บวมเท้า และน้ำหนักขึ้นเร็ว
 • เสียงแหบ
 • หายใจ หรือกลืนลำบาก
 • เป็นดีซ่าน

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาลดความดันโลหิต Lisinopril

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. หัวใจวาย
 3. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียพลัน

ขนาดยาและวิธีการใช้ยาลดความดันโลหิต Lisinopril

ความดันโลหิตสูง

หากเป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนให้เริ่มวันละ 10 มิลิกรับ และปรับยาตามระดับความดันโลหิต โดยทั่วไปใช้ประมาณ 20-40 มิลิกรัมต่อวัน ให้วันละครั้ง หากได้ยาขนาดเต็มที่แล้วความดันโลหิตยังไม่ลงก็ให้เพิ่มยา Hydrochlorothiazide 12.5 mg

สำหรับผู้ที่มีไตเสื่อมจะต้องลดขนาดยาลง

หัวใจวาย

มักจะใช้ร่วมกับยา ขับปัสสาวะ และยา Digoxin โดยเริ่มต้นที่ขนาดยา 5 มิลิกรัม ขนาดที่ให้ 5-20 มิลิกรัม

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมื่อผู้ป่วยอาการคงที่ 24 ชั่วโมงจึงเริ่มให้ยาขนาด 5 มิลิกรัมและค่อยปรับยาจนได้วันละ 10 มิลิกรัม

การใช้ยา Lisinopril ร่วมกับยาอื่น

 • ยาขับปัสสาวะโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาขับปัสสาวะอยู่ก่อน หากจะให้ยาจะต้องเริ่มที่ขนาดต่ำเช่น 5 มิลิกรัม
 • ยารักษาโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นยารับประทานหรือยา insulin เมื่อให้ยานี้ในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะมีน้ำตาลต่ำได้ ดังนั้นจะต้องติดตามน้ำตาลในเลือดโดยใกล้ชิด
 • ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs จะทำให้ประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตลดลง และอาจจะทำให้ไตเสื่อมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ขาดน้ำเนื่องจากยาขับปัสสาวะ

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอะไรบ้าง

 • แจ้งแพทย์หากท่านแพ้ยาลดความดันกลุ่ม ACEI
 • หากท่านเป็นโรคเบาหวาน หรือท่านกำลังรับประทานยา aliskiren
 • แจ้งชื่อยาที่ท่านรับประทานอยู่ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ซื้อเอง หรือสมุนไพร
 • หากท่านมีโรคตับ โรคไต โรค SLE โรคหนังแข็งแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • หากท่านตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

ผลข้างเคียงของยา Lisinopril หากอาการรุนแรง หรือรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

 • ไอแห้ง
 • มึนงง
 • ปวดศีรษะ
 • เหนื่อยง่าย
 • คลื่นไส้
 • ท้องร่วง
 • อ่อนเพลีย
 • จาม น้ำมูกไหล
 • ผื่น
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง

ข้อควรจะระวัง

 • สำหรับผู้ที่เป็นเป็นโรคลิ้นหัวใจติบ Aortic Stenosis หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา Hypertrophic Cardiomyopathy หากจะให้ยา lisinopril จะต้องติดตามใกล้ชิด
 • ยา lisinopril อาจจะทำให้ไตเสื่อมได้โดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจวาย ผู้ที่หลอดแดงไตตีบ
 • โปแทสเซี่ยมในเลือดสูง(มากกว่า 5.7mEq/L)พบได้ร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ไตวาย โรคเบาหวาน การใช้ยาขับปัสสาวะ หรือได้รับเกลือโปแทสเซี่ยมเสริม
 • ไอ

Captopril | Enalapril | Lisinopril | Perindopril | Ramipril |