ยาลดความดันโลหิต Perindopril

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. โรคหัวใจล้มเหลว
 3. ใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของอัมพาต
 4. ใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ขนาดยาลดความดันโลหิต Perindopril ที่ใช้

ความดันโลหิตสูง

 • เริ่มต้นให้วันละ 5 มก วันละครั้ง และหากคุมความดันไม่ดีให้เพิ่มเป็น 10 มกหลังจากให้ยาไปแล้ว 1 เดือน
 • ผู้สูงอายุให้เริ่มวันละ 2.5 มก หากยังคุมไม่ได้ให้เพิ่มเป็น 5 มกให้ประเมินหลังจากรับประทานยาไปแล้ว 1 เดือน
 • สำหรับผู้ที่ไตเสื่อมให้ปรับยาตามสภาพของไต และต้องตรวจเลือดเพือ่ติดตามการทำงานของไต และเกลือโพแทสเซี่ยม

หัวใจวาย

 • ให้เริ่มต้นวันละ 2.5 มกและค่อยเพิ่มจนวันละ 5 มก ต้องติดตามเรื่องความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

การป้องกันอัมพาต

 • เริ่มต้นให้วันละ 2.5 มกสองสัปดาห์เพิ่มเป็น 5 มกอีก 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงให้ยา  indapamide

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • ให้วันละ 5 มก สองสัปดาห์หลังจากนั้นจึงเพิ่มเป็น 10 มก ต่อสัปดาห์
 • สำหรับผู้สูงอายุให้เริ่ม 2.5 มก สัปดาห์แรก สัปดาห์ที่สองให้ 5 มก หลังจากนั้นค่อยปรับยาให้ 10 มก ขึ้นกับการทำงานของไต

หากได้ยาลดความดันโลหิต Perindopril เกินขนาดจะมีอาการอย่างไร

 • หากได้ยาเกินขนาดจะมีอาการหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่านั่งหรือนอนมาสู่ท่ายืน หากพบอาการดังกล่าวให้นอนราบ และยกเท้าสูง หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม D มีผลเสียในทารก หากจะใช้จะต้องเทียบประโยชน์และโทษ และไม่สามารถใช้ยาอื่นแทนได

ข้อห้ามในการใช้ยาลดความดันโลหิต Perindopril

 • ยานี้ไม่ควรใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะที่มีลดการขับเกลือโพแทสเซี่ยม เช่น Moduretic,Dyazide ,Spironolactone
 • ยานี้ไม่ควรรับประทานร่วมกับวิตามินที่มีเกลือโพแทสเซี่ยม
 • ไม่ให้ยานี้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์โดยเฉพาะในไตรมาศแรก รวมทั้งไตรมาศ2และ3
 • ระหว่างให้ยานี้ห้ามให้นมบุตร
 • ห้ามให้ในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

ข้อควรจะระวังระหว่างใช้ยาลดความดันโลหิต Perindopril

 • ให้หยุดยานี้ทันทีหากมีอาการ หน้า หนังตา ปาก คอบวมและหายใจลำบาก
 • หากมีอาการไอให้ปรึกษาแพทย์ว่าจะให้ยานี้ต่อหรือหยุดยานี้

การใชยาลดความดันโลหิต Perindopril

 • รับประทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงตอนท้องว่าง และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ หรือหวัด หรือยาบรรเทาอาการเจ็บปวด มารับประทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลดความดันโลหิต Perindopril

ยานี้มีผลข้างเคียงไม่มาก อาการที่พบได้แก่

 • ปวดศีรษะ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • มึนงง รับรสอาหารไม่ดี
 • อาจจะมีผื่นขึ้น
 • อาจจะมีอาการแพ้ หนังตา ปากบวม
 • ไอบ้างแต่ไม่มาก
 1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ 
 • ปริมาณปัสสาวะลดลง
 • หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือเต้นเร็วกว่าปกติ เจ็บหน้าอก
 • ชานิ้วมือ นิ้วเท้า หน้า คอ ตา ริมฝีปาก ลิ้น มือ เท้า
 • ขาหรือข้อเท้าบวม น้ำหนักขึ้น
 • เวียนศีรษะ รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ
 • ผื่นคัน หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก
 • ผิวซีดเลือดออกง่าย
 1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  มีดังนี้ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ ปวดศีรษะ

การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

Captopril | Enalapril | Lisinopril | Perindopril | Ramipril |

ACE Inhibitor