jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร Misoprostol

คำเตือนที่สำคัญก่อนใช้ยา Misoprostol

ยา Misoprostol เป็นยาที่ใช้ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลหรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแผล เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เคยเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ยา Misoprostolจะเคลือบผิวกระเพาะอาหาร และลดกรดในกระเพาะอาหาร

ขนาดและวิธีการใช้ยา Misoprostol

ยา Misoprostol เป็นยาเม็ด ขนาด 200 mcg รับประทานวันละ 4 ครั้งหลังอาหาร และก่อนนอน

ก่อนใช้ยา Misoprostol

ผลข้างเคียงของยา Misoprostol

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol