ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน Domperidone

ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน Domperidone เป็นยาที่เพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร และลำไส้จึงใช้แก้อาการคลื่นอาเจียน อาการจุกเสียด แน่นหน้าท้อง ท้องอืด แน่นท้องหลังอาหาร อาหารไม่ย่อย โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารช้าลงขนาดและวิธีการใช้ยา

 • ยานี้มีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 10 มก. ยาน้ำเชื่อมความแรง 1 มก./มล.
 • รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร 15-30 นาที หากยังมีอาการอยู่ ให้อีกครั้งก่อนอน ไม่ควรนั่งหรือนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหาร

ก่อนรับประทานยา Domperidone

 • แจ้งแพทย์เรื่องการแพ้ยาโดยเฉพาะการแพ้ยา Domperidone
 • แจ้งชื่อยาที่ใช้ วิตามิน สมุนไพร ยาที่ซื้อรับประทานเอง และยาที่แพทย์สั่ง
 • ประวัติโรคทางเดินอาหาร เช่นการผ่าตัดทางช่องท้อง ประวัติลำไส้อุดตัน ประวัติเลือดออกทางเดินอาหาร
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร 

ข้อควรระวัง

สตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ผู้ที่เป็นโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาต้านโคลิเนอร์จิก เพราะยาต้านโคลิเนอร์จิกจะออกฤทธิ์ต้านกับฤทธิ์ของยาที่เพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

ผลข้างเคียงของยา

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์  กล้ามเนื้อมีอาการสั่นหรือกระตุกที่ใบหน้าหรือลำตัว ผื่นขึ้นที่ผิวหนัง เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีน้ำนมไหลออกมา สมรรถภาพทางเพศลดลง

 1. น้ำนมไหลออกจากหัวนม
 2. ปากแห้ง
 3. เต้านมโตในผู้ชาย
 4. ปวดศีรษะ
 5. ผื่นลมพิษ
 6. รู้สึกร้อนตามผิว
 7. คันผิวหนัง
 8. ตาแดง บวม และคัน
 9. ประจำเดือนผิดปกติ
 10. เจ็บเต้านม

อาการที่บอกว่าได้รับยาเกินขนาด

 1. พูดลำบาก
 2. สับสนคน วันเวลาสถานที่ไม่ได้
 3. มึนงง
 4. หน้ามืดเป็นลม
 5. หัวใจเต้นผิดปกติ
 6. สูญเสียการทรงตัว

การใช้ยา Domperidone ร่วมกับยาชนิดอื่น

โดยปกติแพทย์จะจ่ายยาเท่าที่จำเป็นแต่บางครั้งจำเป็นต้องให้ยาหลายชนิดซึ่งยาอาจจะมีปฏิกริยาต่อกัน ดังนั้นแพทย์อาจจะต้องมีการปรับยา หรือเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา ยาที่อาจจะมีปฏิกริยาต่อกันได้แก่

 • Amifampridine
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Fluconazole
 • Ketoconazole
 • Mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Posaconazole
 • Sparfloxacin
 • Thioridazine
 • Ziprasidone

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol