หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยารักษาโรคกระเพาะ Ranitidine

เป็นผลสีเหลืองมีชื่อว่า Ranidine hydrochloride น้ำหนัก 168 มิลิกรัมจะเท่ากับ Ranidine 150 มิลิกรัม ยาตัวนี้ออกฤทธิ์โดยการกั้นที่ Histamune 2 receptor {H2-antagonist}มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาดังนี้

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

ยานี้มักจะให้รับประทานวันละครั้ง หรือวันละ 2-4 ครั้งตามดุลพินิจแพทย์ ยานี้จะรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ หากใช้ป้องกันอาการแน่นท้องที่เกิดจากกรดไหลย้อนก็ให้รับประทานยา 30 ถึง 60 นาทีก่อนที่จะดื่มหรือรับประทานอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดท้อง

อาหารหรือเครื่องดื่มบางประเภทอาจจะทำให้อาการมากขึ้นซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงอาหารดังต่อไปนี้ peppermint, มะเขือเทศ โชคโคแลต chocolate อาหารเผ็ด ของร้อน กาแฟ สุรา

ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดธรรมดาและยาเม็ดฟองฟู่ขนาด 150 และ 300 มก. ยาน้ำเชื่อมความแรง 150 มก./10 มล. และยาฉีดความแรง 50 มก./2 มล หากท่านซื้อยารับประทานเองก็ไม่ควรรับประทานยาเกิน 2 สัปดาห์ หากไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

จะต้องแจ้งแพทย์เรื่องอะไรบ้างก่อนจะรับประทานยานี้

ผลข้างเคียงของยา ranitidine

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้

ปฏิกิริยาของยาต่อยาชนิดอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol