jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Roxatidine (โรซาทิดีน)

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Roxatidine เป็นยาที่ลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

รับประทานยานี้วันละครั้งก่อนนอน โดยกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 75 และ 150 มก. ขนาดใช้ยาในการรักษามีดังนี้

อาการข้างเคียงของยา

อาจมีอาการปวดศีรษะ ท้องผูกหรือท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง นอนไม่หลับ เกิดขึ้นได้ แต่ไม่รุนแรง หากทนได้

เก็บยาในภาชนะที่บรรจุมา ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง ไม่ถูกความร้อนและแสงโดยตรง

ห้าให้ยาในกรณีใดบ้าง

ควรจะระวังการใช้ยาอะไรบ้าง

ควรจะระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ การตั้งครรภ์

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol