ยาแก้ปวดลดอักเสบ Diclofenac

Diclofenac

ชื่อสามัญทางยา   Diclofenac (ไดโคลฟีแนก)

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา NSAIDs ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ก่อนจะใช้ยา Diclofenac จะต้องแจ้งแพทย์

 • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
 • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้ยมบุตร
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
 • เป็นนิ่วในไต
 • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • เป็นโรค SLE
 • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
 • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Diclofenac

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
 • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆ

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์


ข้งบ่งชี้ในการใช้ยาDiclofenac

ยานี้เป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด อาการกดเจ็บ อาการอักเสบ ข้อขัด และบวมอันมีสาเหตุมาจากข้ออักเสบ ใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ปวดหลังการผ่าตัด และคลอดบุตร

 • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรคข้อเสื่อม ใช้ขนาดวันละ 100-150 mg/dayโดยแบ่งวันละ 2-3 ครั้ง
 • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรครูมาตอยด์ ให้ขนาดวันละ 150-200 mg/dayโดยแบ่งวันละ 3-4 ครั้ง
 • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรค ankylosing spondylitis

ขนาดและวิธีการใช้ยาDiclofenac

 • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 หรือ 3 พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที สำหรับการรักษาข้ออักเสบ ควรใช้ยาตามคำแนะนำในฉลากยาเคร่งครัด
 • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็กขนาด 25 มก.
 • ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ์นานขนาด 75 มก.
 • และยาฉีดความแรง 75 มก./3 มล.
 • ขนาดใช้ยาในผู้ใหญ่วันละ 75-150 มก. โดยแบ่งให้หรือตามแพทย์สั่ง

คำแนะนำพิเศษ   ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้บ้าง ดังนั้นจึงควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลด้วยความระมัดระวัง ห้ามเคี้ยวหรือบดยา ห้ามรับประทานพร้อมยาลดกรด


อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา diclofenac ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อยหากรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

 • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง
 • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 • ผื่นคันเล็กน้อย

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs