ยาแก้อักเสบแก้ปวด Tenoxicam

ชื่อสามัญทางยา Tenoxicam

ยานี้จัดในกลุ่มยาแก้ปวดชนิด non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) ใช้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบของข้อ และกล้ามเนื้อ

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา Tenoxicam ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

ก่อนจะใช้ยาTenoxicam จะต้องแจ้งแพทย์

 • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
 • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้ยมบุตร
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
 • เป็นนิ่วในไต
 • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • เป็นโรค SLE
 • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
 • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)


ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาTenoxicam

 • แก้ปวดแก้อักเสบของข้อ เช่น ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ ข้อเสื่อมโรคเกาต์ระยะเฉียบพลัน
 • แก้ปวดเนื่องการอักเสบของกล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อหลังอักเสบ

ขนาดและวิธีการใช้ยาTenoxicamผู้ใหญ่

 • ขนาดโดยทั่วไปใช้ขนาดรับประทานวันละ 20 มิลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจจะให้ได้นาน 14 วัน ขนาดยาเต็มที่ไม่เกิน 40 มิลิกรัมต่อวัน
 • ให้รับประทานพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที

ข้อห้ามในการใช้ยา Tenoxicam

 • กำลังมีเลือดออกทางเดินอาหาร หรือเคยมีประวัติเลือดออกทางเดินอาหาร
 • แพ้ยาในกลุ่ม NSAID
 • หัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง
 • มีภาวะเลือดออกง่าย
 • โรคหอบหืด
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาศที่3

ควรระวังในการใช้กับผู้ป่วยประเภทใดบ้าง

 • ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคกระเพาะอาหาร
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคไต หรือโรคหัวใจ
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ที่อยู่ในภาวะบวม
 • คนตั้งครรภ์
 • ผู้สูงอายุ

ผลข้างเคียงของยาTenoxicam

 • เสียดท้อง แน่นท้อง เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • แพ้ยา
 • ปวดศีรษะ
 • หากใช้ร่วมกับยา ACEI อาจจะเกิดเกลือแร่โพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • มึนงง

ผลข้างเคียงที่รุนแรงและอาจจะทำให้เสียชีวิต

 • แพ้ยาชนิดรุนแรง  toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome.
 • มีพิษต่อตับและไต
 • เลือดออกง่าย

ข้อควรระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • หากใช้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้อาจจะเกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น ACE inhibitors, cyclosporin,ยาขับปัสสาวะ diuretics

เมื่อใช้ยา ร่วมกับยาดังต่อไปนี้จะเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไต

หากใช้ยา Tenoxicam ร่วมกับยาเหล่านี้อาจจะเกิดเลือดออกได้ง่าย

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น  warfarin
 • ยาต้านเกล็ดเลือดเช่น  aspirin, clopidogrel, dipyridamole
 • dabigatran
 • erlotinib
 • ยาลดการซึมเศร้า fluoxetine, paroxetine, citalopram

ยา Tenoxicam อาจจะเพิ่มผลข้างเคียงที่ไตเมื่อได้รับร่วมกับยาเหล่านี้

 • ACE inhibitors,เช่น enalapril
 • angiotensin II receptor antagonists,เช่น losartan
 • ciclosporin
 • diuretics, เช่น furosemide
 • tacrolimus.

Tenoxicamจะลดประสิทธิภาพของการลดความดันโลหิต

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ ไม่มีข้อมูล

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs