ยาแก้ปวด เซเลโคซิบ Celecoxib

ยาเซเลโคซิบ Celecoxib เป็นยาต้านอักเสบจัดอยู่ในกลุ่ม  COX-2 inhibitors ซึ่งเป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs, non- steroidal anti inflammatory drug)

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

 


อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา celecoxib ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อยหากรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

 • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง
 • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 • ผื่นคันเล็กน้อย

ก่อนรับประทานยาจะต้องแจ้งแพทย์อะไรบ้าง

 • ไม่ควรใช้ยานี้ก่อนหรือหลังการผ่าตัดเบียงเบียนหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
 • ยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และกระเพาะอาหารทุลุ ดังนั้นจะต้องระวังในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน

ดังนั้นการใช้ยานี้อย่างปลอดภัยจะต้องแจ้งอาการดังต่อไปนี้ให้แพทย์ทราบ

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม D ไม่ควรให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไตรมาศสุดท้ายเพราะอาจจะมีผลเสียกับทารก สำหรับผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีไม่ควรจะใช้ยาน


ขนาดและวิธีการรับประทาน

 • ต้องรับประทานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดทั้งขนาดยา และระยะเวลารับประทานยา
 • รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือดื่มนม เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหาร
 • หากรับประทานยาเป็นระยะเวลานานจะต้องตรวจเลือดเป็นระยะ

ขนาดยาที่ใช้รักษา

 • สำหรับใช้แก้ปวดให้รับประทาน 400 มิลิกรัมครังแรก หลังจากนั้นให้ 200 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
 • รักษาปวดประจำเดือนให้ขนาด 200 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
 • สำหรับข้อเสื่อม ให้ 200 มิลิกรัมวันละครั้ง
 • สำหรับโรครูมาตอยด์ให้ขนาดวันละ 100-200 มิลิกรัม

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา celecoxib

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
 • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆ

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์


ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs