คำเตือนในการใช้ยากลุ่ม NSAIDs

ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด

พบว่าจากการศึกษาเป็นเวลา 3 ปีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิ่มความเสี่ยง วิธีลดความเสี่ยงจากเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด


ความดันโลหิตสูง

ยากลุ่ม NSAIDs จะมีผลเสียต่อโรคความดันโลหิตสูงดังนี้

 • สำหรับคนปกติยากลุ่ม NSAIDs อาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง
 • ทำให้ความดันโลหิตสูงกำเริบ
 • เพิ่มอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ทำให้ยาขับปัสสาวะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่

ดังนั้นการใช้ยา NSAIDs จะต้องระวังในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง และต้องหมั่นวัดความดันโลหิตในระยะแรกที่เริ่มใช้ยากลุ่ม NSAIDs

หัวใจวาย

ระบบทางเดินอาหาร

ยาในกลุ่ม NSAIDsทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินระบบอาหารได้หลายตำแหน่ง และอาจจะรุนแรงทำให้เสียชีวิต โรคแทรกซ้อนที่เกิดได้แก่

ซึ่งสามารถเกิดได้กับกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ โรคแทรกซ้อนนี้สามารถเกิดเวลาไหนก็ได้โดยที่ไม่มีอาการเตือน ประมาณร้อยละ20ของผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนจะมีอาการจะพบโรคแทรกซ้อนประมาณร้อยละ 1 เมื่อรักษาด้วย NSAIDs 3-6 เดือน แต่หากรักษาด้วย NSAIDs 1 ปีจะพบโรคแทรกซ้อนร้อยละ2-4 โรคแทรกซ้อนจะพบมากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะ

 • ผู้ที่เคยเป็นแผลในกระเพาะหรือมีเลือดออกทางเดินอาหาร พบว่ากลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเลือดออกเพิ่มขึ้น 10 ของคนปกติ
 • ผู้ที่ใช้ยา Steroid และยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin
 • การใช้ยา NSAIDs เป็นเวลานาน
 • สูบบุหรี่
 • การดื่มสุรา
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สุขภาพไม่ดี


การป้องกันโรคแทรกซ้อนจากการใช้ยา NSAIDs

 • ใช้ขนาดของยาให้ต่ำที่สุด
 • ใช้เวลาในการรักษาให้สั้นที่สุด
 • เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น

ผลกระทบต่อตับ

 • ผู้ป่วยร้อยละ 15 ที่ใช้ยากลุ่ม NSAIDs จะมีการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจเลือดของตับ การเปลี่ยนแปลงของผลเลือดดังกล่าวอาจจะเกิดช่วงเวลาสั้นๆ หรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นโรคตับ ผลเลือดที่เปลี่ยนแปลงได้แก่การเพิ่มขึ้นของ SGOT และ SGPT
 • ผู้ที่มีอาการโรคตับ หรือผลเลือดเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง ควรจะหยุดยาและพบแพทย์

ผลต่อไต

การใช้ยา NSAIDs ในระยะเวลานานๆจะทำให้เกิด renal papillary necrosis ซึ่งทำให้เกิดการเป็นพิษต่อไต ภาวะพิษต่อไตจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น

ดังนั้นกลุ่มดังกล่าวจะต้องติดตามการทำงานของไตโดยใกล้ชิดหากต้องใช้ยา NSAIDs

การแพ้ยา

ยากลุ่ม NSAIDs ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติ

 • เป็นโรคหอบหืด
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติรับยา NSAIDs แล้วเกิดอาการหอบ
 • ผู้ที่แพ้ยา NSAIDs แบบ exfoliative dermatitis, Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN)

คนตั้งครรภ์

ยากลุ่ม NSAIDs ไม่ควรใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเด็กพิการ

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs