ยาแก้ปวดลดอักเสบ mobic

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา mobic ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา Mobic ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อยหากรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

 • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง
 • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 • ผื่นคันเล็กน้อย


จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Mobic

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
 • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆ

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์


ก่อนรับประทานยาจะต้องแจ้งแพทย์อะไรบ้าง

 • ไม่ควรใช้ยานี้ก่อนหรือหลังการผ่าตัดเบียงเบียนหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
 • ยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และกระเพาะอาหารทุลุ ดังนั้นจะต้องระวังในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม NSAIDs

ดังนั้นการใช้ยานี้อย่างปลอดภัยจะต้องแจ้งอาการดังต่อไปนี้ให้แพทย์ทราบ

 • ประวัติการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหัวใจ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติโรคกระเพาะอาหาร หรือเคยมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • โรคตับ และหรือโรคไต
 • โรคลมชัก
 • โรคหอบหืด
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • ริดสีดวงจมูก

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม D ไม่ควรให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไตรมาศสุดท้ายเพราะอาจจะมีผลเสียกับทารก สำหรับผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีไม่ควรจะใช้ยานี้


ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ไขข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis)
 • บรรเทาอาการปวดและอักเสบจากโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)
 • บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (juvenile rheumatoid arthritis)
 • บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะไขข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing spondylitis)

ขนาดยาที่ใช้รักษา

 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเอง หรือรับประทานยานานกว่าแพทย์สั่ง
 • ขนาดยาที่รับประทานต่อวันไม่เกินวันละ 15 มิลิกรัมต่อวัน
 • หากต้องรับประทานยานานจะต้องตรวจเลือดเป็นระยะ
 • ขนาดยาที่รับประทาน 7.5 มิลิกรัมวันละครั้ง

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs