หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

แม้ว่าการตั้งครรภ์จะเป็นเรื่องธรรมชาติของชายและหญิงที่อยู่ร่วมกัน แต่การตั้งครรภ์ที่มีการวางแผน และการตั้งครรภ์ที่ไม่มีการวางแผนจะให้ผลออกมาต่างกันอย่างมาก การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ก็เพื่อที่จะให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของคุณแม่

ผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวกับผู้หญิงที่แข็งแรงเมื่อตั้งครรภ์จะให้ผลต่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งครรภ์อาจจะทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลง หรือ โรคหรือยาที่เป็นอยู่อาจจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ เช่นผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดบางชนิดเป็นต้น ดังนั้นท่านที่มีโรคประจำตัวทุกประเภท หรือรับประทานยาเป็นประจำควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ทุกครั้ง สำหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ควจจะปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งจะทำให้การตั้งครรภ์มีความปลอดภัยสูง


การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

เมื่อท่านไปปรึกษาแพทย์แพทย์จะซักประวัติทั้งตัวคุณ ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว ประวัติต่างๆที่แพทย์จะซักได้แก่

ประวัติทางนรีเวชกรรม

แทย์ต้องการรู้ประวัติประจำเดือนว่าหนึ่งรอบมีกี่วัน สม่ำเสมอหรือไม่ ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเริ่มมาวันที่เท่าไร หากยังไม่ได้ทำบันทึกก็ให้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพราะประวัติประจำเดือนจะทำให้เราทราบอายุครรภ์ ประวัติการใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูก ประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ของสามี

ประวัติทางสูติกรรม

แพทย์อยากทราบประวัติการตั้งครรภ์ จำนวนการตั้งครรภ์ ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ เช่น การแท้ง การคลอดก่อนกำหนด น้ำเดิน ความพิการของเด็ก การผ่าตัดทำคลอด การตั้งครรภ์นอกมดลูก ประวัติครรภ์เป็นพิษ หรือเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ คุณม่ต้องเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อม ประวัติการรับประทานกรดโฟลิก เมื่อได้ประวัติครบถ้วนแพทย์จะวางแผนในการดูแลคุณแม่เป็นอย่างดี

ประวัติการเจ็บป่วย

หากคุณแม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวต้องบอกให้แพทย์ทราบ เช่นโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไต โรคหอบหืด การผ่าตัดต่างๆ ประวัติการใช้ยาทั้งยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อเอง และควรจะนำยาไปให้แพทย์ตรวจสอบด้วย การให้เลือ

ประวัติการฉีดวัคซีน

ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจจะติดต่อไปยังทารก เช่นโรคหัดเยอรมัน ไข้สุกใส ไวรัสตับอักเสบ

หลังจากได้ประวัติครบถ้วนแพทย์จะตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือด ก่อนการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นแพทย์จะพิจารณาให้การรักษา เช่น ฉีดวัคซีนบางชนิดที่คุณยังไม่เคยเป็นโรค ส่งทันตกรรรม ส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรคของคุณยังควบคุมไม่ดีพอ

สำหรับผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

ตรวจสุขภาพในช่องปาก

การตรวจสุขภาพในช่องปากมีความสำคัญพอๆกับการตรวจสุขภาพทั่วไป เพราะหากมีฟันผุอาจจะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์ มีการศึกษาว่าผู้ที่มีโรคเหงือกหรือฟันจะมีความสัมพันธ์กับโรคครรภ์เป็นพิษ หรือคลอดก่อนกำหนด

สุขภาพจิต

การตั้งครรภ์เป็นภาวะที่กระตุ้นทำให้เกิดความเครียดได้ซึ่งอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดโรคขึ้นมา ท่านที่มีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัว การตั้งครรภ์ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้าทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกหมดหวัง มีปัญหาเรื่องการนอน น้ำหนักขึ้นไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้นก่อนตั้งครรภ์ควรจะควบคุมภาวะเหล่าให้ได้ก่อน

สำหรับท่านที่เป็นโรคเครียดเรื้อรัง หรือเครียดตลอดเวลา ท่านจะต้องหาทางลดความเครียดลง เพราะคนที่เครียดจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อย โรคเครียด


อ่านต่อหน้าที่สอง

การตรวจพันธุกรรม การเจาะเลือดตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์หน้าแรก

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน