หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


การป้องกันโรคหอบหืด โดยการควบคุมเชื้อรา

การควบคุมเชื้อรา

เชื้อรามีอยู่ทุกแห่งเป็นเชื้อที่อาศัยบนพืชหรือสัตว์ สามารถสร้าง spore ซึ่งแพร่พันธ์ โดยทางอากาศ น้ำ หรือถูกแมลงกัดพบได้บริเวณที่ชื้นแฉะหรืออับๆ เช่นตามผนังห้องส้วม ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องเก็บหนังสือ ตามซอกตู้ ขนมปัง หญ้าที่ตัดทิ้งชนิดของเชื้อรา

มีมากมายหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยคือ


เชื้อราในบ้าน

เชื้อรามีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คนที่แพ้เชื้อรา เมื้อสัมผัสกับเชื้อราจะเกิดอาการ คัดจมูก เคืองตา หายใจเสียงหวีด ผู้ป่วยที่แพ้มากมักจะทำงานในที่ที่มีเชื้อรามากเช่นฟาร์มอาจจะทำให้เกิด ไข้ หายใจหอบ บางคนเป็นถุงลมโป่งพอง หรือปอดอักเสบจากเชื้อรา

เราจะหลีกเลี่ยงเชื้อราอย่างไร

คนที่แพ้เชื้อราต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเชื้อรามากเช่น ฟาร์ม บริเวณที่หมักบ่มของใบไม้ ไม้ สำหรับในบ้านอากาศต้องไหลเวียนดีโดยเฉพาะห้องครัวและห้องน้ำ อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราทำความสะอาด ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องสวมหน้ากาก

พื้นที่ที่มีเชื้อรามาก

ข้อแนะนำ

 กลับไปหน้าแรก เชื้อรา ฝุ่น เกี่ยวกับเชื้อรา

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรังโรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ