ยาแก้แพ้ Hydroxazine

รูปแบบของยา

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีใช้

 

อาการของคนที่ได้รับยาเกินขนาด

ผู้ที่ได้รับยาเกินขนาดโดยการตั้งใจหรืออุบัติเหตุจะมีอาการง่วงซึม หากพบผู้ป่วยหลังจากรับประทานยาไม่นาน และยังรู้สึกตัวก็กระตุ้นให้อาเจียน อาจจะโดยการให้กินไข่ขาวและใช้ช้อนแยงคอ และรีบนำส่งโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวห้ามกระตุ้นให้อาเจียนเพราะจะทำให้สำลักอาหาร

ข้อห้ามใช้ยา

ผลข้างเคียงของยา

โรคภูมิแพ้ cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก