ยาพ่นชนิด Mast cell Stabilizer

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการที่มีอาการคัดจมูกในโรคภูมิแพ ้เกิดจากการหลั่งของสาร ที่อยู่ในเซลล์ที่เรียกว่า Mast cell ยาที่ยับยั้งการหลั่งก็จะช่วยลดอาการคัดจมูกได้ ยาที่ยั้บยั้งการหลั่งเรียก cromolyn

  • ยานี้จะยับยั้งการหลั่งของสารเคมีที่เกิดจากภูมิแพ้
  • ลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม และอาการคันจมูก
  • ยานี้ไม่ลดอาการทางตา
  • ยานี้มีผลข้างเคียงต่ำ อาจจะทำให้เกิดจาม หรือแสบจมูก
  • ใช้ได้ผลทั้งภูมิแพ้ทั้งปี และภูมิแบบฤดูกาล
  • อาจจะใช้ป้องกันอาการภูมิแพ้ก่อนการสัมผัสโรค
  • การใช้ยาจะใช้ก่อนการสัมผัสสิ่งที่แพ้ วันละ 4-6 ครั้งและใช้ต่อเนื่องจนสามารถออกจากสิ่งแวดที่แพ้

 

โรคภูมิแพ้ cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก