ยาแก้แพ้ Fexofenadine

ยาแก้แพ้ Fexofenadine เป็นยาแก้แพ้ที่ออฤทธิ์นานใช้รักษาโรคภูมิแพ้ ชื่อการค้า  Telfast ,Bosnum,Fenafex 180 mg,Fexotine,Tofexo 60,Telfast (180 mg tablets),Fexofast - 180

ขนาดบรรจุ

 • ขนาด 30 มิลิกรัม
 • ขนาด 60 มิลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์โดยการจับที่ H1-receptor

ข้อบ่งชี้ในการใช้

ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน

 • บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ Seasonal allergic rhinitis เช่นคัดจมูก จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา
 • บรรเทาอาการลมพิษ urticaria

ขนาดวิธีใช้

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปีให้ขนาด 60 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้ง หรือขนาด 180 มก วันละครั้ง
 • ผู้ป่วยที่ไตไม่ดีให้ 60 มิลิกรัมวันละครั้ง
 • เด็กอายุ 6-11 ปีให้ใช้ขนาด 30 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้ง

 

วิธีใช้ยา 

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาวันละ 1-2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน
 • หลีกเลี่ยงไม่รับประทานยาพร้อมน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ลหรือน้ำเกรปฟรุต เพราะจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
 • หากท่านรับประทานยาลดกรดซึ่งมีอลูมิเนียม หรือแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดกรดพร้อมยานี้ ให้รับประทานยาลดกรดก่อน หรือหลังการรับประทานยานี้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง
 • ยานี้มีผลทำให้เกิดอาการง่วงได้น้อยเมื่อเทียบกับยาในกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ดี ถ้ารับประทานยานี้แล้วรู้สึกง่วงหรือมึนงง ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากรับประทานยา

การได้รับยาเกินขนาด

มีรายงานว่าผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด 5000 มิลิกรัมแต่ก็ไม่เสียชีวิต

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ในผู้ป่วยเคยแพ้ยานี้

ข้อควรระวัง

 • การใช้ยาในคนท้อง ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดความพิการเมื่อใช้ในคนท้อง ดังนั้นก่อนใช้ควรประเมินประโยชน์และผลเสีย
 • การใช้ยาในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปียังไม่มีรายงานถึงความปลอดภัย
 • การยาในผู้สูงอายุพบว่าผลข้างเคียงไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนอายุน้อย

ผลข้างเคียงของยา fexofenadine มีอะไรบ้าง

อาการที่ต้องพบแพทย์แบบฉุกเฉินได้แก่

 • อาการของแพ้ชนิดรุนแรงได้แก่ หายใจลำบาก บวมใบหน้า ลิมฝีปาก หายใจเสียงดังหวีด แพ้ยาชนิดรุนแรง
 • มีไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว หรือมีอาการไข้หวัดใหญ่

อาการข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรงได้แก่

 • คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง
 • ปวดประจำเดือน
 • มึนงง รู้สึกเหนื่อย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • ประวัติแพ้ยา fexofenadine หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงประวัติการแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคไต
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

สิ่งที่ผู้ป่วยควรจะทราบก่อนใช้ยา fexofenadine

 • หากเคยแพ้ยาจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • น้ำผลไม้ หรือยาลดกรดจะทำให้การดูดซึมยา fexofenadine ลดลง
 • ให้รับประทานยาตอนท้องว่าง หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง
 • แจ้งแพทย์หากท่านรับประทานยาชนิดอื่นอยู่
 • หากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์ จัดอยู่ในกลุ่ม C ดังนั้นผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีแผนตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

หากรับประทานยา fexofenadine จะต้องหลีกเลี่ยงยาอะไร

 • ไม่ควรจะรับประทานยาลดกรด antacid ก่อนรับประทาน fexofenadine 15 นาทีเพราะยาลดกรดจะลดการดูดซึมของยา fexofenadine
 • ไม่รับประทานยา fexofenadine กับน้ำผลไม้
 • ไม่รับประทานยานี้ร่วมกับยาแก้ไข้หวัดชนิดอื่น

การใช้ยาร่วมกับยาชนิดอื่น

 • ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้แก่ ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ ยาคลายเครียด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากันชักเพราะอาจจะทำให้ซึมหรือง่วงมากขึ้น
 • ketoconazole
 • erythromycin
ยาแก้แพ้ โรคภูมิแพ้

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก