หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาแก้แพ้ Fexofenadineยาแก้แพ้ Fexofenadine เป็นยาแก้แพ้ที่ออฤทธิ์นานใช้รักษาโรคภูมิแพ้ ชื่อการค้า  Telfast ,Bosnum,Fenafex 180 mg,Fexotine,Tofexo 60,Telfast (180 mg tablets),Fexofast - 180

ขนาดบรรจุ

กลไกการออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์โดยการจับที่ H1-receptor

ข้อบ่งชี้ในการใช้

ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน

ขนาดวิธีใช้ 

วิธีใช้ยา 

การได้รับยาเกินขนาด

มีรายงานว่าผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด 5000 มิลิกรัมแต่ก็ไม่เสียชีวิต

ข้อห้ามใช้

ข้อควรระวัง

ผลข้างเคียงของยา fexofenadine มีอะไรบ้าง

อาการที่ต้องพบแพทย์แบบฉุกเฉินได้แก่

อาการข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรงได้แก่

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

สิ่งที่ผู้ป่วยควรจะทราบก่อนใช้ยา fexofenadine

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์ จัดอยู่ในกลุ่ม C ดังนั้นผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีแผนตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

หากรับประทานยา fexofenadine จะต้องหลีกเลี่ยงยาอะไร

การใช้ยาร่วมกับยาชนิดอื่น

ยาแก้แพ้ โรคภูมิแพ้

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก