โรคเบาหวานเข้าตามีกี่ชนิด

 

โรคแทรกซ้อนทางตาที่เกิดจากโรคเบาหวานมี ต้อกระจก ต้อหิน โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของการมองไม่เห็น

การดูแลที่สำคัญคือการตรวจตาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต ไขมัน และความเสี่ยงอื่นๆ เช่นการสูบบุหรี่ โรคอ้วน


ตา

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคตาได้อย่างไร

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในตา และเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา เมื่ออ่านแล้วท่านจะได้ทราบว่าเมื่อไรต้องตรวจตา มีอาการอะไรบ้างที่ต้องพบแพทย์ อ่านที่นี่


ตรวจตา

การป้องกันโรคตาจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดโรคแทรกซ้อนทางได้ได้บ่อย หากเป็นมานานจะทำให้เกิดโรคตาได้ง่าย การดูแลเพื่อป้องกันโรคตาจึงมีความสำคัญ อ่านที่นี่


ต้อกระจก

โรคต้อกระจก

ผู้ป่วยเบาหวาน จะเป็นต้อกระจกได้มากกว่าคนปรกติสองเท่า และเป็นในอายุน้อยกว่าคนปกติ ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นต้อกระจก ควรสวมแว่นกันแดดเป็นประจำ คลิกอ่านที่น


retinopathy

การเปลี่ยนทางจอรับภาพตาของผู้ป่วยเบาหวาน retinopathy

การเปลี่ยนของจอรับภาพเนื่องจากเบาหวาน จะพบได้เกือบทุกรายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1 และพบร้อยละ60ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 การเปลี่ยนแปลงทางจอรับภาพที่พบได้แก๋ อ่านที่นี่


ต้อหิน

โรคต้อหิน

โรคต้อหินเป็นโรคที่ความดันในตาสูง หากตรวจพบช้าอาจจะทำให้ตาบอดผู้ป่วย โรคเบาหวานจะเป็นต้อหินมากกว่าคนทั่วไปร้อยละ 40การรักษาอาจจะใช้ยาหยอดตาหรือการผ่าตัด อ่านที่นี่


เลือดออกในตาตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานอาจเกิดจากกลไกได้ 3 วิธี

  1. Retinal hemorrgage เส้นเลือดในจอรับภาพแตก
  2. Retinal Detachment เนื่องจากเส้นเลือดที่เกิดใหม่บนจอรับภาพทำให้จอรับภาพเกิดการบิดจอรับภาพจึงหลุดออกจากเส้นประสาท
  3. Macular edema จอรับภาพบวมจากการขาดเลือด 

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนทางตา

โรคแทรกซ้อนทางตา | โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ | เบาหวานขึ้นตา | การดูแล | การป้องกัน

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง| โรคไต  |โรคตา  |โรคปลายประสาทอักเสบ |โรคเบาหวานกับเท้า