การรักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคแทรกซ้อนทางตาที่เกิดจากโรคเบาหวานมี ต้อกระจก ต้อหิน ประสาทจอรับภาพเสื่อมหรือประสาทจอรับภาพขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการมองไม่เห็น

การดูแลที่สำคัญคือการตรวจตาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ป่วยเบาหวานคนใดที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ

ผู้วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งจะมีโอกาศเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพได้ง่าย ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้แก่

 • ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน หากเป็นเบาหวานมานานโอกาศเป็นโรคนี้จะสูง หากเป็นน้อยกว่า 5 ปีมักจะไม่คอยพบ หากเป็นเบาหวานมามากกว่า 30 ปีจะพบ9คนใน 10 คน
 • การควบคุมระดับน้ำตาล คนที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดีจะมีโอกาศเป็นโรคนี้สูง พบว่าหากคุมเบาหวานอย่างดีจะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนลงได้ร้อยละ 25
 • ความดันโลหิตสูง หากควบคุมความดันโลหิตไม่ได้จะทำให้เสี่ยงต่อโรคนี้สูงขึ้น
 • โรคไตจากเบาหวาน ผู้ที่มีโรคไตจากเบาหวานจะทำให้โรคทางตาเป็นมากขึ้น
 • การตั้งครรภ์จะทำให้โรคทางตาแย่ลง ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานและจะตั้งครรภ์ต้องให้จักษุแพทย์ตรวจตา
 • ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่ การสูบบุหรี่ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง
 • การผ่าต้อกระจก
 • การตั้งครรภ์ การเจริญพันธ์เป็นหนุ่มสาว จะทำให้อาการทางตาเป็นมากขึ้นดังนั้นควรตรวจตาเป็นระยะ

เบาหวานขึ้นตาหรือจอรับภาพป้องกันได้หรือไม่

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีโอกาศเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพน้อยลง หรือเปลี่ยนไปเป็นโรคที่รุนแรงบดลงหาก

 • ควบคุมน้ำตาลได้ดี
 • ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

โดยสรุปเราไม่สามารถป้องกันได้ 100 %เนื่องจากมีปัขขัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่การควบคุมทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็สามารถโรคเบาหวานขึ้นจอภาพได้

การตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานต้องทำอย่างไร

เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอรับภาพจะไม่มีอาการ ดังนั้นการตรวจประจำปีหรือตามแพทย์นัดจะมีความสำคัญเพราะจะเป็นการค้นโรคในระยะแรก การตรวจจะตรวจทั้งหมดสามรายการ

 • การตรวจการมองเห็น
 • การตรวจจอรับภาพ
 • การถ่ายภาพจอรับภาพเพื่อใช้เปรียบเทียบ

ในการตรวจจอรับภาพแพทย์จะหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้ตามัวไป 6 ชั่วโมงดังนั้นควรจะมีเพื่อเมื่อแพทย์นัดตรวจ

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือจอรับภาพ

หากท่านเป็นชนิดเบาแพทย์จะนัดท่านตรวจถี่ขึ้น และแนะนำให้ท่านควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน และปัจจัยเสี่ยงให้ดี หากเป็นมากแพทย์จะแนะนำให้ทำ Laser ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิดขึ้นกับสภาพของโรค

 • สำหรับตาที่อยู่ในระยะ non proliferative ยังไม่ต้องรักษา ให้ตรวจตามแพทย์นัด
 • ส่วน proliferative ก็พิจารณาใช้ laser

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของเบาหวานขึ้นจอรับภาพ


เลือดออกในวุ้นตา

เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตาVitreus Haemorrhage

น้ำวุ่้นลูกตาอยู่ระหว่างเลนส์และจอรับภาพส่วนประกอบที่สำคัญเป็นน้ำ 99 %ส่วนที่เหลือเป็นคอลลาเจน และHyalorinic acid เลือดออกมาจากเส้นเลือดที่เกิดใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเบาหวานขึ้นจอรับภาพซึ่งผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง จึงมีการฉีกขาดและเลือดเข้าในน้ำวุ้นลูกตา อ่านที่นี่จอประสาทตาลอก

จอประสาทตาลอก Retinal detachment

จอประสาทตาแยกจากที่ปกติทำให้เกิดอาการเห็นจุดดำลอยไปมา เห็นแสงไฟแล็บ เป็นภาวะฉุกเฉิน อ่านที่นี่ต้อหิน

ต้อหิน Glaucoma

ความภายในลูกตาสูงทำให้มีการทำลายเส้นประสาทตา ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ตาเห็นแสงเป็นวงๆ อ่านที่นี่ตาบอด

ตาบอด Blindness

โรคแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้ตาบอดได้ทุกโรค การดูแลจำเป็นจะต้องตรวจเช็คตาเป็นระยะตามแพทย์นัด และหากมีอาการผิดปกติต้องรีบปรึกษาแพทย์

โรคแทรกซ้อนทางตา  

โรคแทรกซ้อนทางตา

โรคแทรกซ้อนทางตา | โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ | เบาหวานขึ้นตา | การดูแล | การป้องกัน