jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือดยารักษาเบาหวาน


metformin

โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น ยาชนิดนี้จะป้องกันน้ำตาลออกจากตับ ผลข้างเคียงของยาจะทำให้เกิดอาการมีก๊ายในท้อง แน่นท้อง เบื่ออาหาร การรับประทานพร้อมอาหารจะลดอาการข้างเคียงของยา สำหรับผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไตอาจจะเกิดภาวะกรดในเลือด อ่านเรื่อง ยา Metformin


Sulfonylurea

ยาในกลุ่มนี้รับประทานวันละ1-2 ครั้ง การออกฤทธิ์ของยา ยานี้ออกฤทธิ์กระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ผื่นที่ผิวหนัง แน่นท้อง ข้อควรจะปฏิบัติเมื่อรับประทานยาชนิดนี้คือ

อ่านเรื่อง Sulfonylurea

alfaglucidase

ยานี้ให้รับประทานยาพร้อมอาหารคำแรก หากไม่ได้รับประทานอาหารก็ไม่ต้องรับประทานยา ยานี้ออฤทธิ์โดยการลดการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ ผลข้างเคียงของยาได้แก่ แน่นท้อง มีก๊ายในท้องมาก ผายลมหรือท้องร่วง ผลข้างเคียงจะหายในสองสามสัปดาห์ acarbose


Troglitazone

ยานี้รับประทานวันละครั้งให้ตรงเวลา ยานี้จะเพิ่มการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลิน ผลข้างเคียงของยานี้คือบวม และการเกิดหัวใจวายกำเริบ เมื่อรับประทานเดี่ยวๆยานี้ไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำ อ่านที่นี่Meglitinides

ยานี้รับประทานพร้อมอาหาร หากไม่ได้รับประทานอาหารไม่ควรจะใช้ยา ยาชนิดนี้จะกระตุ้นการสร้างอินซูลินหลังจากรับประทานอาหาร อ่านที่นี่

DPP-4 Inhibitors

ยากลุ่มนี้รับประทานวันละครั้ง ยานี้ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มอินซูลินหลังจากรับประทานอาหาร และลดการสร้างน้ำตาล


Bile Acid Sequestrants

ยานี้ใช้ลดไขมันในเลือด แต่เมื่อใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลจะช่วยทำให้น้ำตาลต่ำลง ผลข้างเคียงของยาได้แก่ ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน แน่ท้อง ปวดศีรษะ อ่านที่นี่

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน