ไขมันดี High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)

High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ประกอบไปด้วย cholesterol, phospholipid, และ protein,ซึ่งสร้างจากตับและลำไส้ HDL-c ไม่มีในอาหารร่างกายสร้างจากตับ High density lipoprotein หรือการตรวจวัดค่า HDL-c เป็นการวัดปริมาณไขมันชนิดดีต่อร่างกาย เนื่องจาก HDL-c เป็นตัวนำพาไขมันคลอเลสเตอรอลไม่ดี ออกจากเนื้อเยื่อไปทำลายที่ตับดังนั้นค่า HDL-c ยิ่งสูงยิ่งดี

ความสำคัญของค่าไขมัน HDL-c

เนื่องจากไขมัน HDL-c เป็นไขมันที่ดีมีหน้าที่นำเอาไขมันที่ไม่ดีออกจากผนังหลอดเลือด ดังนั้นการทราบค่า HDL-c ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และประเมินผลการรักษาว่ารักษาแล้วได้ค่าไขมันตามเป้าหมายหรือไม่

เมื่อไรแพทย์จะสั่งตรวจไขมัน HDL-c

การสั่งตรวจไขมัน HDL-c แพทย์มักจะสั่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยมากมันจะสั่งตรวจ Cholesterol LDL HDL Triglyceride สำหรับคนปกติที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจต่ำหรือไม่มีความเสี่ยงแนะนำให้ตรวจเลือดทุก 5 ปี

สำหรับคนที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่า 1 ข้อแนะนำเจาะเลือดถี่ขึ้น สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงก็ควรจะเจาะเลือดตั้งแต่เด็ก

ค่าปกติของ HDL-c

ค่า HDL  
น้อยกว่า 40 mg/dLในผู้ชาย ,น้อยกว่า 50 mg/dL ในผู้หญิง น้อย
40-50 mg/dLในผู้ชาย,50-59 mg/dL          ในผู้หญิง ค่าที่เหมาะสม
มากกว่า 60 mg/dLในผู้ชายและผู้หญิง สูง

การแปลผลเลือด

ในการแปลผลเลือดนอกจากจะดูระดับของไขมันแล้ว ยังใช้อัตราส่วนระหว่างค่า Total cholesterol หารด้วยค่า HDL ค่าที่เหมาะสมคือ 3.5 แนะนำให้ควบคุมระดับให้อัตราส่วนต่ำกว่า 5

ค่า HDL-c น้อย

นิยามคำว่าน้อยคือ HDL-c น้อยกว่า 40 mg/dLในผู้ชาย และ HDL-c น้อยกว่า 50 mg/dLในผู้หญิง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุ

ค่า HDL-c สูงพบในภาวะดังต่อไปนี้

ค่ามากที่เหมาะสม

สำหรับเด็กและวัยรุ่น

ข้อควรจะระวัง

การจัดการ

Cholesterol | LDL | HDL | Triglyceride | โรคไขมันในเลือดสูง | ไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน | ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

เพิ่มเพื่อน