หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาความดันโลหิตสูงในดรคเบาหวาน


โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มักจะพบร่วมกันทั้งสองโรคทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วขึ้น เช่นโรคไต และโรคหัวใจหลักสำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานคือ

การรักาาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม