หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris

การดูแลทั่วๆไป

การรักษาโดยการใช้ยาการรักษาโดยการผ่าตัด

ถ้าไม่รักษาผลจะเป็นเช่นไร

ถ้าไม่ได้รับการรักษา และไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยง หลอดเลือดแดง coronary จะตีบมากขึ้นทำให้เกิดเจ็บหน้าอกบ่อยขึ้น เจ็บนานขึ้น และเจ็บหน้าอกขณะไม่ได้ทำงาน เรียกอาการเจ็บหน้าอกแบบนี้ว่า unstable angina ถ้าไม่ได้รับการดูแลอาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือเป็นโรคหัวใจวาย

การป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

การดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบ

เมื่อไรจะพบแพทย์โรคหัวใจ

เมื่อท่านเจ็บหน้าอกแบบ angina pectoris ท่านควรจะพบแพทย์โรคหัวใจในกรณีต่อไปนี้

อาการเจ็บหน้าอก angina มีกี่แบบ

มีสองแบบได้แก่

กลับหน้าแรก

เพิ่มเพื่อน