การตรวจเลือดเพื่อบอกว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

ในการวินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนอกจากจะอาศัยประวัติการเจ็บหน้าอก การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้ว ยังต้องอาศัยผลการตรวจเลือดเพื่อที่จะบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไป การตรวจเลือดที่สำคัญได้แก่

CPK-MB

ชื่อเต็มคือ Creatinin kinase -MB เป็นโปรตีนที่พบในกล้ามเนื้อหัวใจ และพบได้น้อยในกล้ามเนื้อปกติ เมื่อมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ ก็จะมีการหลั่งสารนี้เข้ามาในกระแสเลือด การตรวจด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมกันในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากว่าเราสามารถตรวจพบสารนี้ในคนปกติ และในคนที่กล้ามเนื้อปกติได้รับบาดเจ็บ นอกจากนั้นสารตัวนี้ยังมีความไว sensitivityละความจำเพาะspecific ต่อโรคต่ำด้วย ปัจจุบันการเจาะเลือดนี้ใช้ในการวินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจยังคงมีการขาดเลือดอยู่ หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจมีการขาดเลือดซ้ำ

Troponin

Myoglobin

เป็นโปรตีนที่พบได้ในกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อทั่วๆไป เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายโปรตีนตัวนี้จะถูกหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชมและกลับสู่ปกติภายใน 4 ชมดังนั้นจึงอาจจะไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สรุปข้อดีและข้อเสียของสารแต่ละตัว

เลือดที่เจาะ ข้อดี ข้อเสีย
Troponin T
 1. ใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความเสี่ยง
 2. มีความไวและความแม่นยำมากกว่า CPK-MB
 3. สามารถตรวจพบว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นานถึง 2 สัปดาห์หลังจากเกิดอาการแน่นหน้าอก
 4. ช่วยวางแผนในการรักษา
 5. เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเลือดได้กลับไปเลี้ยงหัวใจหลังการรักษา
 1. ในระยะแรกของโรคอาจจะตรวจไม่พบ ต้องเจาะซ้ำอีก 6-8 ชม
 2. ไม่สามารถตรวจว่าเกิดการขาดเลือดซ้ำ
CPK-MB
 1. สามารถตรวจได้รวดเร็ว ประหยัด
 2. สามารถบอกว่าเกิดการขาดเลือดซ้ำของกล้ามเนื้อหัวใจ
 1. ไม่เฉพาะสำหรับโรคหัวใจ
 2. ในระยะแรกๆอาจจะตรวจเลือดไม่พบ
Myoglobin
 1. มีความไวสูงมาก
 2. ประโยชน์ในการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในระยะแรก
 3. ช่วยบอกว่าเลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจหลังการรักษา
 4. ใช้ในการแยกโรค
 1. มีความจำเพาะต่ำ เพราะพบได้ทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อทั่วๆไป
 2. ผลเลือดกลับสู่ปกติเร็วมาก

 

การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เพิ่มเพื่อน