หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การเจาะเลือดตรวจน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง Two-Hour Postprandial Glucose

การตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจการตอบสนองต่อน้ำตาลในกระแสเลือดหลังจากที่เรารับประทานอาหาร คนปกติเมื่อรับประทานอาหารเข้าไป น้ำตาลในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตับอ่อนจะสร้างอินซูลินเพื่อที่จะนำน้ำตาลเข้าเซลล์ ซึ่งภายในสองชั่วโมงระดับน้ำตาลจะลดลงเหมือนก่อนรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือผลิตอินซูลินไม่พอทำให้น้ำที่เจาะหลังอาหาร 2 ชั่วโมงไม่ลง หรือลงเพียงเล็กน้อย

ส่วนการตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารเป็นการตรวจหาโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือสร้างน้อย การที่นำตาลสูงเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายต่อหลอดเลือด สมอง ตา ไต หัวใจ และเท้า

วิธีการตรวจต้องทำอย่างไร

เมื่อแพทย์สั่งให้ตรวจน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมงท่านต้องเตรียมตัวอย่างไร

แพทย์จะสั่งการตรวจนี้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีอาการของเบาหวาน เช่น

การแปลผลเลือด

ค่าผลเลือดหลังอดอาหาร 2 ชั่วโมงไม่เกินเท่าใด

ดังนั้นค่าผลเลือกมากว่าค่าดังกล่าวแพทย์จะนัดเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัย ซึ่งสามารถเจาได้อีก 2 3 วิธี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจาะเลือด

น้ำตาล น้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมง น้ำตาลหลังจากรับประทานอาหาร2ชั่วโมง การทดOGTT

หนังสืออ้างอิง

โรคเบาหวาน  

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน