หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ ดังนี้

โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่

เรียบเรียงวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน