อาหารที่มีเกลือมากควรจะหลีกเลี่ยง

 

อาหารสำเร็จรูปปรุงเสร็จทั้งหลายควรจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะมีปริมาณเกลือค่อนข้างสูงดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยง

 • ขนมปัง คุกกี้—หากเป็นประเภทปรุงสำเร็จมักจะเค็ม
 • Crackersและขนมขบเคีัยว — หลีกเลี่ยง crackersที่มีเกลือ และหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวต่างๆเช่นมันฝรั่ง ข้าวโพดคั่ว ถั่วที่ใส่เกลือ
 • Pasta,ข้าวและมันฝรั่ง — อาหารสำเร็จรูปของอาหารดังกล่าวมันจะมีเกลือมาก
 • ถั่ว —หลีกเลี่ยงถั่วที่ปรุง ham, bacon,หมูเค็ม, หรือถั่วสำเร็จรูป
 • เนื้อสัตว์และโปรตีน —หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเช่น เนื้อเค็ม; bacon; ham; sausage; ; hot dogs; อาหารแช่แข็ง กุนเชียง หมูหยอง
 • ผักหรือผลไม้ —ให้รับประทานผักหรือผลไม้สด หลีกเลี่ยงผักหรือผลไม้กระป๋อง
 • นมเนย — Buttermilk, Dutch processed chocolate milk, processed cheese slices and spreads, cottage cheese, aged or natural cheese
 • น้ำมัน — Prepared salad dressings, bacon, salt pork, fat back, salted butter or margarine
 • Soups — Regular canned or prepared soups, stews, broths, or bouillon; packaged and frozen soups
 • Desserts — Packaged baked goods
 • Beverages — Softened water; carbonated beverages with sodium or salt added; regular tomato juice
 • Condiments — Table salt, lite salt, bouillon cubes, meat extract, taco seasoning, Worcestershire sauce, tartar sauce, ketchup, chili sauce, cooking sherry and wine, onion salt, mustard, garlic salt, soy sauce, tamari, meat flavoring or tenderizer, steak and barbecue sauce, seasoned salt, monosodium glutamate (MSG), Dutch processed cocoa

สรุปแล้วอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารสำเร็จรูปทั้งหลาย หากจะรับอาหารสำเร็จรูปจะต้องอ่านฉลากให้แน่ใจว่ามีเกลือต่ำ

เรื่องเกี่ยวกับเกลือ | เกลือและสุขภาพ | เกลือและสุขภาพเด็ก | แนวทางในการลดปริมาณเกลือ | การลดเกลือที่บ้าน | การลดเกลือเมื่อต้องจ่ายตลาด | ทานอาหารนอกบ้านให้มีเกลือต่ำ | อาหารจานด่วนที่มีเกลือมาก | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกลือ | ฉลาดเลือกอาหาร | รับประทานอาหารเกลือต่ำ | องค์การอนามัยโลกแนะนำเรื่องการรับประทานเกลือ | วิธีเลือกอาหารที่มีเกลือน้อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อาหารจานด่วนที่มีเกลือมาก อาหารที่ควรจะเลือก