ระดับน้ำตาลสะสมที่ดีควรเป็นเท่าใด

การเจาะน้ำตาลสามารถเจาะก่อนอาหารเช้าที่เรียกว่า Fasting blood sugar แพทย์บางท่านเจาะน้ำตาลหลังอาหารเรียก Post pandrial blood sugar ระดับที่ดีดังแสดงในตาราง ท่านผู้อ่านที่เป็นเบาหวาน ควรร่วมกับแพทย์ที่ดูแลท่านกำหนดระดับน้ำตาลที่เหมาะสมสำหรับตัวท่าน และขอคำแนะนำจากแพทย์ของท่านว่าควรเจาะหาน้ำตาลเวลาใดบ้าง รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องตรวจหาน้ำตาลด้วยตัวเอง

ระดับน้ำตาลตอนเช้าก่อนอาหาร 80-120 มิลิกรัม%
ระดับน้ำตาลก่อนอาหาร 80-120 มิลิกรัม%
ระดับน้ำตาลหลังอาหาร <160 มิลิกรัม%
ระดับน้ำตาลก่อนนอน 100-140 มิลิกรัม%

ระดับน้ำตาลสะสมคืออะไร Hemoglobin A-1-c

น้ำตาลเฉลี่ยระดับน้ำตาลสะสมคือค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาล 3 เดือนที่ผ่านมา ควรจะตรวจปีละ 2 ครั้ง แพทย์จะใช้ระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสม บอกท่านว่าระดับการควบคุมน้ำตาลของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงใด ระดับน้ำตาลสะสมที่ดีควรไม่เกิน 7% ถ้าหากเกิน 8 จะต้องปรับแผนการรักษาโดยการปรับ อาหาร ยา และการออกกำลังกาย ตารางข้างข้างแสดงความระหว่าน้ำตาลสะสมกับระดับน้ำตาล

ความดันที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

เครื่องวัดความดันโลหิต

ความดันของคนปกติไม่ควรเกิน 120/70 มิลิเมตรปรอทสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรคุมไม่ให้เกิน140/85 มิลิเมตรปรอท สำหรับผู้ที่อายุน้อยและไม่มีโรคแทรกซ้อนอาจจะคุมระดับความดันโลหิต 130/80 มิลิเมตรปรอท ถ้าความดันสูงกว่านี้แพทย์จะให้ยาลดความดันกลุ่ม ACE inhibitor

 การตรวจซึ่งจะตรวจปีละ 1-2 ครั้ง

น้ำตาลสะสม

  • ควรตรวจปีละ 2 ครั้ง
ระดับไขมัน

  • cholesterol<200 mg%
  • LDL<100 mg%
  • TG<200mg%
  • HDL>35mg% สำหรับชาย
  • HDL>45 mg% สำหรับ หญิง
การตรวจไต

  • ตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ เพื่อที่จะให้ทราบว่าเริ่มมีโรคแทรกซ้อนที่ไต
ตรวจตา

  • ควรได้ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ปีละครั้ง
ตรวจช่องปาก

  • ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัด

  • ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่

 

โรคแทรกซ้อน  

โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน | การป้องกันโรคแทรกซ้อน | การควบคุมที่ดี | โรคแทรกซ้อนตามอวัยวะ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า