โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อไม่สบายจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล โดยทั่วไประดับน้ำตาลจะสูงแม้ว่าจะรับประทานอาหารไม่ได้ การที่น้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สบายจะด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหรือโรคติดเชื้อก็จะเกิดความเครียดแก่ผู้ป่วย ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลและความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย และผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วจึงต้องดูแลกันใกล้ชิด

 • ให้รับประทานยาเบาหวานหรือฉีดยาต่อแม้ว่าจะรับประทานอาหารไม่ได้
 • หากรับประทานอาหารปกติไม่ได้ให้รับประทานซุป น้ำผลไม้ ขนมปัง
 • ให้บอกแพทย์ที่ดูแลท่านว่าท่านป่วย
 • ให้รับประทานอาหารเหมือนเดิม หากรับประทานอาหารตามปกติไม่ได้ ให้เปลี่ยนประเภทของอาหารโดยใช้ตารางอาหารแลกเปลี่ยนโดยที่ได้พลังงานอาหารและสารอาหารคงเดิม 
 • ให้ดื่มน้ำ 1/2-3/4 แก้วทุก 1 ชม.
 • ให้ตรวจน้ำตาลในเลือดทุก 4 ชม.หากน้ำตาลในเลือดมากกว่า 240 มก.%ให้ตรวจหาคีโตนในปัศสาวะ
 • ให้ชั่งน้ำหนักทุกวัน น้ำหนักลดในขณะที่รับประทานอาหารได้แสดงว่าน้ำตาลในเลือดสูง และให้ตรวจหาคีโตนในปัศสาวะ
 • วัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็นถ้าสูงแสดงว่ามีการติดเชื้อ

การบันทึกการดูแลตัวเองจะทำให้ท่านผู้อ่านสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น

การบันทึกรายงานการดูแลตัวเองเมื่อเวลาป่วย

คำถาม

ความถี่

คำตอบ

น้ำหนักวันนี้เท่าใด

ชั่งทุกวัน

_________กก

วันนี้ดื่มน้ำกี่แก้ว

ทุกเย็น

_________แก้ว

คุณวัดอุณหภูมิหรือยัง

วัดตอนเช้าและเย็น

__________เช้า

__________เย็น

วันนี้คุณรับประทานหรือฉีดยาหรือยัง

ทุก 4 ชมหรือก่อนอาหาร

เวลา/ขนาด

_________/__________
_________/__________
_________/_____ _____
_________/_____ _____
_________/_____ _____

วันนี้ระดับน้ำตาลของคุณเป็นเท่าใด

(อาจตรวจน้ำตาลจากเลือดหรือปัสสาวะ)

ทุก 4 ชม.หรือทุกครั้งที่ปัสสาวะ

เวลา/น้ำตาล
_________/__________
_________/__________
_________/__________
_________/__________
_________/__________

วันนี้คุณตรวจคีโตนหรือยัง

ทุก 4 ชม.หรือทุกครั้งที่ปัสสาวะ

เวลา/คีโตน
_________/__________
_________/__________
_________/_____ _____
_________/_____ _____
_________/_____ _____

วันนี้คุณหายใจดีอยู่หรือไม่

ทุก 4-6 ชม.

เวลา/สภาพการหายใจ

____________________

____________________

____________________

____________________

หลังจากจดบันทึกแล้วคุณลองดูซิว่ามีอาการดังข้างล่างนี้หรือไม่ หากมีตามอาการข้างล่างนี้ควรจะพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลยเป็นเวลามากกว่า 6 ชม.
 • มีอาการท้องร่วงอย่างแรง
 • น้ำหักลดลง 2 กก.
 • อุณหภูมิมากกว่า 38ํ c
 • น้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 60 มก.%หรือมากกว่า 300มก.% 2 ครั้งติดกัน
 • ตรวจพบคีโตนในปัสสาวะจำนวนมาก
 • ซึมลง
 • อาเจียนบ่อย
โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว เบาหวานกับเอสไพริน

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง