ปัญหาสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานนอกจากจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมอง ไตเสื่อม และจอประสาทตาเสื่อมแล้วยังทำให้เกิดปัญหาในช่องปาก โดยเฉพาะเหงือกและฟัน ซึ่งหากละเลยจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

ผู้ที่คุมน้ำตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงของโรคในช่องปากเพิ่มขึ้น การดูแลช่องปากตั้งแต่เริ่มแรกจะป้องกันปัญหาในช่องปาก ทำให้สุขภาพในช่องปากดี

โรคเบาหวานจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหงือก ขณะเดียวกันหากเกิดโรคเหงือกขึ้นก็จะทำให้โรคเบาหวานคุมยากขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทำไมถึงมีปัญหาโรคในช่องปากได้บ่อยภาพแสดงคราบหินปูนและมีเหงือกอักเสบ

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเสี่ยงการเกิดโรคในช่องปากเนื่องจาก

 • ปากแห้งโดยเฉพาะผู้ที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีจะมีน้ำลายลดลงทำให้ปากแห้ง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการเจ็บคอ เกิดแผลในปาก การติดเชื้อ และฟันผุ อาจจะแก้ไขโดยการดื่มน้ำมากขึ้น หรือเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาล หรือลูกอมที่ไม่มีน้ำตาล อ่านที่นี่
 • การติดเชื้อในช่องปากซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย โรคเหงือกอักเสบจะพบได้บ่อย เนื่องจากเบาหวานจะทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง และนำของเสียไปกำจัดน้อยลงร่วมกับการทำงานของเม็ดเลือดขาวน้อยลง ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกง่ายได้
 • แผลหายช้าเนื่องจากโรคเบาหวาน
 • การติดเชื้อราในช่องปากเนื่องจากผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมักจะได้รับยาปฏิชีวนะบ่อย อ่านที่นี่
 • คราบหินปูน
 • เหงือกอักเสบ
 • ฟันผุ

โรคเบาหวานและสุขภาพในช่องปาก

ผู้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีปัญหาในช่องปาก ผู้ที่คุมน้ำตาลไม่ดี สูบบุหรี่ หรือดูแลสุขอนามัยไม่ดีจะเกิดปัญหาในช่องปากได้บ่อย ควรจะดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดี อ่านต่อที่นี่ โดยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟัน อ่านที่นี่์ เรื่องการแปรงฟันอ่านที่นี่ ไหมขัดฟันอ่านที่นี่

การดูแลช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานหมอฟัน

คนปกติจะมีคราบซึ่งมีเชื้อโรคอยู่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งช่วยให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดี เมื่อแปรงฟันอาจจะทำให้เกิดเหงือกอักเสบ ท่านที่เป็นโรคเบาหวานควรจะได้ตรวจช่องปากทุกวันเพื่อหาความผิดปกติ

 • ดูแลสุขภาพและเบาหวานให้ดี
 • เบาหวานที่ควบคุมไม่ดีอาจเป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคุมเบาหวานให้ดี
 • ให้พบทันต์แพทย์ทุก 6 เดือน
 • แปรงฟันวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง รวมทั้งด้านบนควรจะแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารหรืออาหารว่าง
 • เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน อ่านที่นี่เหงือกร่น
 • แปรงด้านบนของลิ้นเพื่อขจัดคราบสกปรก
 • ใช้ใยสังเคราะห์ [dental floss] วันละครั้งเพื่อขจัดเชื้อ bacteria อ่านที่นี่
 • สำหรับท่านที่ใช้ฟันปลอมก็ถอดและนำไปทำความสะอาด
 • หากน้ำตาลยังไม่ดีให้เลื่อนการผ่าตัดที่รอได้ จนกระทั่งคุมน้ำตาลได้ดี
 • ให้หยุดสูบบุหรี่ อ่านที่นี่

ควรพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

 • เลือดออกจากเหงือกหรือฟันเวลาแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
 • เหงือกแดงและบวม และเจ็บ
 • เหงือกแยกจากฟันหรือเหงือกร่น
 • มีหนองออกจากเหงือกหรือฟัน
 • ฟันสบกันไม่ดีเวลาเคี้ยว
 • มีกลิ่นปากตลอดเวลา

สรุปปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่


เบาหวานกับเอสไพริน การดูแลผิวหนัง

หลักการรักษา

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง