ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ Hyponatremia

โซเดียมจะจับกับคลอไรด์ในเลือด ค่าปกติจะอยู่ระหว่าง 135-145 mEq/L โซเดียมเป็นแร่ที่สำคัญของร่างกาย ทำงานร่วมกับคลอไรด์ในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย รักษาระดับความดันโลหิต และการทำงานของระบบประสาท ภาวะโซเดียมต่ำ Hyponatremia หรืออีกชื่อคือ water intoxication ซึ่งเกิดจากการที่เราดื่มน้ำมากหลังจากการออกกำลังโดยได้รับเกลือไม่เพียงพอ

สาเหตุภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

  1. ภาวะเกลือโซเดียมต่ำจากการที่ร่างกาย มีปริมาณน้ำมากไปซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้
  1. ร่างกายมีการสูญเสียเกลือมากกว่าน้ำ เช่น
  1. โรคหรือภาวะพบร่วมกับโซเดียมต่ำ

โรคที่มักจะพบว่ามีภาวะโซเดี่ยมในเลือดต่ำ

อาการของภาวะเกลือโซเดียมต่ำได้แก่

หากท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ และเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์

ปัจจัยเสี่ยงภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโซเดี่ยมในเลือดต่ำได้แก่

โรคแทรกซ้อนภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

การวินิจฉัย

การรักษาภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

หากเกิดโวเดี่ยมต่ำเฉียบพลัน แพทย์จะเติมเกลือโซเดี่ยมทางน้ำเกลือ

การป้องกันภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ | ภาวะโพแทสเซี่ยมสูง | ภาวะโซเดี่ยมต่ำ | ภาวะโซเดี่ยมสูง

เพิ่มเพื่อน