องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นร้อยละ 30 ของการเสียชีวิต สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่น คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง การมีไขมันด(HDL)ต่ำ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคอ้วน

คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็เป็นสาเหตุที่สำคัญในการทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อาหารที่รับประทานเข้าไปจะมีส่วนสำคัญในการทำให้คอเลสเตอรรอลในเลือดสูง ทั้งปริมาณ ชนิดของไขมัน ทั้งอิ่มตัว ไม่อิ่มตัว ไขมันทรานส์ ความยาวของห่วงโซ่ fatty acid chain length

อาหารปัจจุบันเช่น biscuits, cookies, ice cream, pies, chip และอื่นๆจะอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ซึ่งจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง( LDL cholesterol) นอกจากนั้น อาหารที่มีคำว่า hydrogenated fat (น้ำมันพืชหลายชนิด)ซึ่งมีไขมันทรานส์สูงก็จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ส่วนประกอบของอาหารจึงมีผลต่อไขมันในเลือด การศึกษานี้ศึกษาถึงอาหารแต่ละชนิดที่มีผลต่อระดับไขมันในเลือด โดยศึกษาในหนูทดลอง

จะแบ่งหนูทดลองออกเป็นห้ากลุ่ม

 1. กลุ่มที่1ให้อาหารปกติบวกเนยเทียม margarine ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวต่ำ
 2. กลุ่มที่2 ให้อาหารปกติบวกเนยเที่ยมที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง
 3. กลุ่มที่3ให้อาหารปกติบวกเนย
 4. กลุ่มที่4ให้อาหารปกติบวกไขมันที่มี hydrogenated
 5. กลุ่มที่5 ให้อาหารปกติบวกน้ำมันถั่วเหลือง

ผลการศึกษาพบว่า

ชนิดของไขมันอิ่มตัวเป็นห่วงโซ่ C16:0 (palmitic) และ C18:0 (stearic) เป็นส่วนใหญ่ เนยเทียมที่มีไขมันไม่อิ่มตัวจะมี C18:0 (stearic)ต่ำ เนยเทียมที่ใส่เนยจะมีห่วงโซ่ C16:0 (palmitic) และ C14:0 สูงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

เนยเทียมที่ใส่ เนย และไขมัน hydrogenat จะมีห่วงโซ่ C18:0 สูง

ข้อสรุปจากการศึกษา

 • การรับประทานอาหารไขมันที่มีชนิดของไขมันที่แตกต่างจะมีผลต่อไขมันในเลือด
 • หนูที่ได้รับประทานเนยที่มีไขมันไม่อิ่มตัวจะมีปริมาณไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในตัว และในเลือดสูง
 • หนู่ที่ได้เนย และไขมัน Hydrogenate จะไม่มีผลต่อไขมันในตับและคอเลสเตอรอลในเลือด ไขมัน Hydrogenateจะทำให้ระดับ LDL-c ในเลือดสูง และเพิ่มอัตราส่วนของ LDL-c/HDL-c ratio

ความเห็นของผู้เขียน

 • ความหลีกเลี่ยงไขมันชนิด Hydrogenated ซึ่งก็คือไขมันทรานส์
 • การรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวมากอาจจะทำให้มีไขมันในตับและไตร์กลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง
 • การรับประทานไขมันอิ่มตัวไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แต่อาจจะมีผลต่อระดับ LDL ในเลือดดังนั้นคงจะต้องระวัง

เพิ่มเพื่อน