อาการของกลุ่มอาการเนโฟติกเป็นอย่างไร


อาการสำคัญที่ผู้ป่วยเนโฟติกมาพบแพทย์ได้แก่บวม

 • อาการบวมหลังเท้า บวมหนังตา และบวมทั้งตัว แรกๆที่อาการไม่มากจะบวมเฉพาะตอนสายๆ แต่เมื่อไข่ขาวรั่วมากขึ้นจะบวมทั้งวัน และหากเป็นมากจะบวมท้องร่วมด้วย
 • ปัสสาวะเป็นฟองเนื่องจากมีโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะเป็นปริมาณมาก
 • น้ำหนักขึ้น หรือรองเท้าคับ หรือคับเอวจนใส่กางเกงไม่ได้ เนื่องจากมีการคั่งของน้ำในร่างกาย

การวินิจฉัยกลุ่มอาการเนโฟติกทำอย่างไร

หากท่านไปพบแพทย์ด้วยอาการบวมเท้า แพทย์สงสัยว่าท่านจะเป็นกลุ่มโรคเนโฟติก แพทย์จะตรวจดังต่อไปนี้

 • การตรวจปัสสาวะ Urine tests.โดยเน้นการตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ เซลล์เม็ดเลือดแดง ตะกอนต่างๆ และหากพบว่ามีโปรตีนหรือไข่ขาวแพทย์จะแนะนำให้ท่านเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาค่าโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะ
 • การเจาะเลือดตรวจ Blood tests.แพทย์จะตรวจหาโปรตีนในเลือดซึ่งหากสูญเสียทางปัสสาวะมากก็จะมีระดับโปรตีนในเลือดต่ำ นอกจากนั้นจะตรวจหาระดับไขมัน Cholesterol,Triglyceride ซึ่งจะมีค่าสูง และตรวจหาค่า Creatinine ซึ่งจะบอกการทำงานของไต
 • การเจาะเอาเนื้อไตไปส่องกล้องตรวจเรียกว่า kidney biopsyโดยการใช้เข็มเจาะเอาชิ้นเนื้อไตเพื่อไปส่องกล้อง


การรักษากลุ่มอาการเนโฟติก

การรักษาโรคเนโฟติกจะต้องรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรค SLE จึงจะทำให้ควบคุมโรคได้ นอกจากนั้นแพทย์จะจ่ายยาเพื่อลดอาการหรือยาที่รักษาโรคแทรกซ้อนยาที่แพทย์มักจะจ่ายได้แก่

 • ยาลดความดันโลหิต AceI( angiotensin-converting enzyme inhibitors)และยา ARB จะลดความดันโลหิตและลดปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ.
 • ยาขับปัสสาวะ  เนื่องจากโรคเนโฟติกจะมีการคั่งของน้ำและเกลือจึงต้องให้ยาขับทั้งน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย
 • ยาลดไขมัน ได้แกกลุ่มยา statinsซึ่งจะลดไขมันได้ดียาในกลุ่มนี้ได้แก่ atorvastatin , fluvastatin , lovastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin
 • ยาละลายลิ่มเลือด เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มโรคเนโฟติกจะเกิดลิ่มเลือดได้บ่อยจึงอาจจะจำเป็นต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • ยากดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากโรคในกลุ่มนี้มักจะมีการอักเสบของไต การให้ยาลดการอักเสบจะทำให้ควบคุมโรคได้ดีขึ้น เช่นยา Steroid
 • ยาปฏิชีวนะสำหรับควบคุมโรคติดเชื้อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เนื่องจากกลุ่มโรคเนฟโฟติกจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไขมัน และมีการเพิ่มของปริมาณน้ำและเกลือแร่ จึงจำเป็นที่จะปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อควบคุมอาการสิ่งที่ต้องกระทำมีดังต่อไปนี้

 • เนื่องจากกลุ่มโรคนี้มีระดับไขมันในเลือดสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดปริมาณในอาหารลงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวอ่านที่นี่
 • เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของเกลือและน้ำทำให้มีอาการบวมดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดอาหารเค็ม อ่านที่นี่
 • รับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยม

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

 • เลือดแข็งตัวง่ายเนื่องจากร่างกายสูญเสียส่วนประกอบที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดทางปัสสาวะ
 • ไขมันในเลือดจะสูง
 • ขาดสารอาหารเนื่องจากสูญเสียสารอาหารทางปัสสาวะ
 • ความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีการคั่งของของเสีย
 • ไตวายเฉียบพลันเนื่องจากมีการคั่งของของเสียอย่างเฉียบพลัน
 • ไตวายเรื้อรังเนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อไตที่ละน้อยจนทำให้เกิดไตวาย
 • เกิดากรติดเชื้อได้ง่าย

คำถามที่ท่านต้องการคำตอบจากแพทย์

เมื่อท่านได้พบแพทย์แล้วท่านต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้ซึ่งจะทำให้ทานสามารถเข้าใจโรคและวางแผนการดำเนินชีวิต

 • สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค nephrotic syndrome
 • จะต้องตรวจอะไรบ้าง
 • เป็นโรคนี้จะเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ และจะกลายเป็นโรคไตวายหรือไม่
 • เป็นโรค nephrotic syndrome รักษาได้หรือไม่
 • การรักษาโรคนี้มีกี่วิธี
 • การรักษาแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
 • การรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้คืออะไร
 • จะต้องปรับการรับประทานอาหารอะไรบ้าง
 • จะต้องพบนักโภชนาการหรือไม่
 • หากมีความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูงจะต้องดูแลอย่างไรบ้าง
 • มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง
 • จะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่

กลับหน้าแรก

โรคไตเรื้อรัง โรคไต ไข่ขาวในปัสสาวะ

 

เพิ่มเพื่อน