jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ลดการเกิดเบาหวานด้วยกรดโอเลอิก

กรดโอเลอิกเป็นกรดไขมันเชิงเดี่ยวพบมากในน้ำมันมะกอก น้ำมันอโวคาโด น้ำมันคาโนลา ประโยชน์ใช้ป้องกันโรคหัวใจ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด และลดน้ำตาลในเลือด


Oleic acid มีชื่อทางเคมีว่า octadecenoic acid เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ประเภทกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ที่มีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม มีพันธะคู่ (double bond) 1 อัน ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 9 จัดเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว monounsaturated fatty acidน้ำมันมะกอกเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยกรดโอเลอิก

Oleic acid หรือ Omega-9 เป็นของเหลวสีเหลืองซีดมีกลิ่นคล้ายน้ำมันหมู นอกจากนี้ยังเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันเป็นส่วนประกอบหลักของไขมันในอาหาร น้ำมัน และไขมันที่สะสมในสัตว์และมนุษย์ นอกจากการทำงานภายในร่างกายแล้ว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว เช่น กรดโอเลอิก ยังมีการเน่าเสียน้อยกว่าไขมันชนิดอื่นๆ ทำให้มีประโยชน์ในการถนอมอาหาร

กรดโอเลอิกมักใช้เพื่อป้องกันโรคหัวใจและลดคอเลสเตอรอล นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันมะเร็งและภาวะอื่นๆ


ประโยชน์ของกรดโอเลอิก

แหล่งอาหารของกรดโอเลอิก

กรดโอเลอิกมีการกระจายอย่างกว้างขวางในธรรมชาติ แหล่งอาหารที่มากสูงสุดของกรดโอเลอิก ได้แก่

แหล่งที่ดีรองลงมา ได้แก่

การนำกรดโอเลอิกไปใช้

กรดโอเลอิกสามารถนำมาทำอาหาร สบู่และครีมทาผิวหนัง อาหารที่ปรุงด้วยกรดโอเลอิกจะยังคงปลอดภัยที่จะรับประทานได้เป็นเวลานาน แม้จะไม่ได้แช่เย็นก็ตาม อาหารดังกล่าวรวมถึงสินค้าเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง เค้ก และพาย กรดโอเลอิกยังใช้เป็นสารทำความสะอาดในการผลิตสบู่และสารซักฟอก และเป็นสารทำให้ผิวนวลหรือนุ่มขึ้นในครีม โลชั่น ลิปสติก และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว

ประโยชน์กรดโอเลอิก

จากข้อมูลของสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา ชาวอเมริกันมากกว่า 25 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้ 7 ล้านคนมีโรคเบาหวานที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และอีก 79 ล้านคนมีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

หลักฐานไม่เพียงพอสำหรับสำหรับโรคต่อไปนี้

ผลข้างเคียงของกรดโอเลอิก

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

เมื่อรับประทาน: กรดโอเลอิกค่อนข้างปลอดภัยเมื่อใช้ในปริมาณอาหาร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่เพียงพอที่จะทราบว่ากรดโอเลอิกปลอดภัยหรือไม่ เมื่อรับประทานเป็นยาอยู่ในด้านที่ปลอดภัยและยึดติดกับปริมาณอาหาร

กรดโอเลอิกกับยาที่รับประทาน

ยารักษาเบาหวาน

ยาเบาหวาน(ยาต้านเบาหวาน) ทำปฏิกิริยากับ กรด

โอเลอิกอาจทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง การใช้กรดโอเลอิกร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอย่างใกล้ชิด อาจต้องเปลี่ยนขนาดยารักษาโรคเบาหวาน

ยาบางชนิดที่ใช้สำหรับโรคเบาหวาน ได้แก่ glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), อินซูลิน, เมตฟอร์มิน (Glucophage), pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia) และอื่น ๆ

ดังนั้นผู้ที่รับประทานจะต้องติดตามระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิดในช่วงที่รับประทานกรดโอเลอิก

ขนาดที่รับประทาน

เคล็ดลับและข้อควรระวัง

ตารางแสดงส่วนประกอบของ กรดไขมัน ในน้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน (โดยแสดงเป็นน้ำหนักร้อยละต่อปริมาณไขมันทั้งหมด)

Percent by weight of total fatty acids.
Oil or Fat อัตราส่วนไขมันไม่อิ่มตัว/ไขมันอิ่มตัว
Almond Oil 9.7
Beef Tallow 0.9
Butterfat (cow) 0.5
Butterfat (goat) 0.5
Butterfat (human) 1.0
Canola Oil 15.7
Cocoa Butter 0.6
Cod Liver Oil 2.9
Coconut Oil 0.1
CornOil (MaizeOil) 6.7
Cottonseed Oil 2.8
Flaxseed Oil 9.0
Grape seed Oil 7.3
Illipe 0.6
Lard (Pork fat) 1.2
Olive Oil 4.6
Palm Oil 1.0
Palm Olein 1.3
Palm Kernel Oil 0.2
Peanut Oil 4.0
Safflower Oil * 10.1
Sesame Oil 6.6
Shea nut 1.1
Soybean Oil 5.7
Sunflower Oil * 7.3
Walnut Oil 5.3

ตารางนี้แสดงถึงปริมาณไขมันอิ่มตัวในน้ำมัน

Percent by weight of total fatty acids.
กรดโอลิอิก

 

ตารางนี้แสดงถึงปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนอิ่มตัวในน้ำมัน


Percent by weight of total fatty acids.
Oil or Fat ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

Oleic Acid

C18:1

Linoleic Acid

(ω6) C18:2

AlphaLinolenic Acid

(ω3) C18:3

Almond Oil 69 17 -
Beef Tallow 43 3 1
Butterfat (cow) 29 2 1
Butterfat (goat) 27 3 1
Butterfat (human) 35 9 1
Canola Oil 62 22 10
Cocoa Butter 32 3 -
Cod Liver Oil 22 5 -
Coconut Oil 6 2 -
CornOil (MaizeOil) 28 58 1
Cottonseed Oil 19 54 1
Flaxseed Oil 21 16 53
Grape seed Oil 15 73 -
Illipe 35 1 -
Lard (Pork fat) 44 10 -
Olive Oil 71 10 1
Palm Oil 40 10 -
Palm Olein 46 11 -
Palm Kernel Oil 15 2 -
Peanut Oil 48 32 -
Safflower Oil * 13 78 -
Sesame Oil 41 45 -
Shea nut 44 5 -
Soybean Oil 24 54 7
Sunflower Oil * 19 68 1
Walnut Oil 28 51 5

 

 

ที่มา : http://www.scientificpsychic.com/fitness/fattyacids1.html

เพิ่มเพื่อน