โรคข้อและกล้ามเนื้อ

โรคข้อและกล้ามเนื้อเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก โรคข้อบางโรคจะมีลักษณะเฉพาะของโรค ซึ่งหากผู้ป่วยมีความรู้สามารถให้การดูแลและป้องกันมิให้โรคกำเริบ หากดูแลไม่ดีจะทำให้ข้อมีการอักเสบเรื้อรัง ในที่สุดก็จะมีการทำลายข้ออย่างถาวรเกิดการพิการอย่างถาวร ในการตรวจวินิจฉัยแพทย์จะอาศัยประวัติการเจ็บป่วย อายุ จำนวนข้อที่ปวด ข้อที่ปวดมีลักษณะอักเสบหรือไม่ เช่น แดง ร้อนข้อที่ปวดเป็นเหมือนกันสองข้างหรือไม่ หลังจากตรวจร่างกายบางรายแพทย์จะเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุ และประเมินความรุนแรงของโรคผู้ป่วยบางรายอาจจะจำเป็นต้องเจาะน้ำในข้อส่งตรวจหาสาเหตุของโรค โรคที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ โรคข้อเสื่อม โรคเกาต์ โรครูมาตอยด์ โรคที่นำเสนอเป็นโรคที่พบบ่อยสมควรที่จะทราบอาการเบื้องตนพร้อมการดูแล

อาการที่บ่งบอกว่าเป็นข้ออักเสบคือ

หากคุณมีอาการดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย การรักษา