อาการของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ แต่บางรายอาจเผชิญภาวะนี้ในช่วง 24-28สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ โดยภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักไม่มีอาการผิดปกติ ส่วนใหญ่แพทย์จะวินิจฉัยได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แต่ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการ

 • กระหายน้ำปากแห้ง
 • ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
 • อ่อนเพลีย
 • ตามัว
 • นอนกรน
 • จะหิวบ่อย ทานอาหารมากกว่าปกติ

อาการของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

สาเหตุของเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เมื่อเรารับประทานอาหารเซลล์ตับอ่อนจะสร้างอินซูลินทำให้ร่างกายเผาผลาญกลูโคสให้เป็นพลังงาน ระหว่างการตั้งครรภ์ รกจะมีการผลิตฮอร์โมนบางชนิดขึ้น เช่น human placental lactogen (hPL) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะดื้อต่ออินซูลิน  เพื่อให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงพอที่จะไปเลี้ยงทารกในครรภ์ 
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์  แต่ส่วนใหญ่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ แต่บางรายที่ไม่สามารถทำได้ จะทำให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตามมา

นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่

 • อ้วน ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ที่ 30 ขึ้นไป
 • เคยคลอดทารกน้ำหนักมาก หญิงที่เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม จะเสี่ยงต่อโรคนี้ี้
 • ชาติพันธุ์ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักพบในชาวเอเชีย ลาตินอเมริกัน แอฟริกัน และอเมริกันอินเดียนมากกว่าชาติพันธุ์อื่นๆ
 • เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อนจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
 • หากประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน จะเพิ่มโอกาสที่หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานและสุภาพสตรี

โรคเบาหวานกับการตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | โรคเบาหวานกับคุณสุภาพสตรี | การตรวจวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | การเตรียมตัวตั้งครรภ์ | อาการเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | การรักษาเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | โรคแทรกซ้อนเบาหวานขณะตั้งครรภ์ | การป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หลักการรักษาโรคเบาหวาน

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง