jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เท้าผิดรูปและโรคเบาหวานกับการดูแลเท้า

เท้าที่ผิดรูปร่วมกับการที่มีปลายประสาทอักเสบจะทำให้เกิดการกดทับ และเกิดเป็นแผลโดยที่ไม่มีการเจ็บปวด ดังนั้นต้องดูแลเท้าและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางดูแลเรื่องรองเท้า

ลักษณะของเท้าที่ผิดรูปซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดแผล

ตาปลาเกิดจากการกดทับของรองเท้าอ่านที่นี่

นิ้วหัวแม่เท้าผิดรูปจุดนี้อาจจะเกิดแผลและอักเสบอ่านที่นี่

นิ้วงอผิดรูปเกิดจากการที่นิ้วเท้าอ่อนแรงทำให้เอ็นถูกดึงรั้ง จุดที่งอจะเป็นจุดที่เกิดแผล

แผลเบาหวาน

เกิดจากการที่ใส่รองเท้าคับไปมีการเสียดสีเกิดพอง

เล็บขบเกิดจากเล็บงอกทิ่มเนื้อเกิดจากการตัดเล็บที่ติดเนื้ อและการใส่ร้องเท้าที่คับเกินไปอ่านที่นี่

ผิวที่แห้งไปทำให้เชื้อเข้าสู่ผิวหนังและเกิดการติดเชื้อ

เชื้อราที่เท้าก็เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อที่เท้า

ถ้าเป็นหูดไม่มากอาจจะหายเองได้ แต่หากไปตัดก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้ออ่านที่นี่โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน  

โรคแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเท้าในเบาหวาน | ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและเท้า | การดูแลเท้าด้วยตัวเอง | การบริหารเท้า | การดูแลสุขภาพเท้า | ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้า | การใช้รองเท้า | การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผล | ชนิดของแผลเบาหวาน | การรักษา | เท้าผิดรูป | การเลือกรองเท้า

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง| โรคไต  |โรคตา  |โรคปลายประสาทอักเสบ |โรคเบาหวานกับเท้า