jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การบริหารเท้า

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นมานานมักจะมีปัญหาเรื่องเท้าซึ่งอาจจะเกิดแผล การติดเชื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดปลายประสาท สิ่งเหล่านี้จะป้องกันได็โดยการออกกำลังเท้าเป็นประจำทำให้เท้าแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูง การบริหารเท้าก็ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

การออกกำลังเพื่อความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหว

แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ขั้นตอนจะบริหารทั้งนิ้วเท้าทำให้นิ้วเท้าและเท้าแข็งแรงขั้นตอนบริหารมีดังนี้

ให้ทำซ้ำ 10 ครั้ง

2. การบริหารนิ้วเท้า

เป็นการบริหากล้ามเนื้อนิ้วเท้าให้แข็งแรง

อาจจะนำยางมารัดรอบนิ้วเท้าเพื่อให้นิ้วเท้าได้ออกกำลัง

3. การบริหารนิ้วหัวแม่เท้า

น้้วหัวแม่เท้่เป็นนิ้วที่สำคัญสำหรับการเดิน การทรงตัวการบริหารนิ้วหัวแม่เท้าจะทำให้ลดอาการปวด และเคลื่อนไหวดีขึ้น

4. การบริหารอุ้งเท้า

การบริหารอุ้งเท้าจะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเท้า นิ้วและเท้าแข็งแรง วิธีบริหาร

5. เท้าหยิบลูกหิน

การบริหารนี้จะเพิ่มความแข็งแรงของเท้าและนิ้วเท้า วิธีการบริหาร

6. การยืดกล้ามเนื้อนิ้วหัวแม่เท้า


หลังจากใส่รองเท้าทั้งวันก็ได้เวลาที่จะยืดกล้ามเนื้อหัวแม่เท้า และใช้แก้การเป็นตะคริวที่เท้า

7. กลิ้งลูกเทนนิส

การกลิ้งลูกเทนนิสใต้ฝ่าเท้าจะช่วยป้องกันและรักษาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

8.การยืดเอ็นร้อยหวาย

การยืดเอ็นร้อนหวายจะช่วยลดการเกิดตะคริว ปวดน่องและเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

9. เดิยบนทราย

 

 

การเดินบนทรายด้วยเท้าเปล่าจะเพิ่มความแข็งแรงของเท้า และน่อง แต่ต้องระวังเรื่องได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาดhttps://www.healthline.com/health/fitness-exercise/foot-exercises


โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน